Μελέτη της χωρικής μεταβλητότητας υδραυλικών παραμέτρων του εδάφους

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΜελέτη της χωρικής μεταβλητότητας υδραυλικών παραμέτρων του εδάφους

Καλαμπίδης, Δημήτριος
Γεωργούσης, Χαράλαμπος
Μπαμπατζιμόπουλος, Χρήστος
Καλλιτσάρη, Χ.
Πανώρας, Α.

Στην παρούσα εργασία μελετήθηκε η χωρική μεταβλητότητα των παραμέτρων της εξίσωσης Van Genuchten και της υδραυλικής αγωγιμότητας στον κορεσμό Ks. Επίσης διερευνήθηκε η ακρίβεια περιγραφής της χαρακτηριστικής καμπύλης υγρασίας (ΧΚΥ) με χρήση δύο (α και n), τριών (θr , α και n) ή τεσσάρων (θs, θr, α και n) παραμέτρων προσαρμογής. Συνολικά επελέγησαν 21 θέσεις δειγματοληψίας εντός μιας έκτασης 600 στρ. που παρουσίασαν διαφορετικές συμπεριφορές τόσο στις ΧΚΥ όσο και στις τιμές της Ks, ακόμη και σε δείγματα ίδιας μηχανικής σύστασης. Φαίνεται πως η ακρίβεια της εξίσωσης Van Genuchten βελτιώνεται όταν οι παράμετροι θs & θr, (ή τουλάχιστον η θr ) αποτελούν παραμέτρους προσαρμογής και όχι μετρημένες εργαστηριακά ποσότητες.

Conference / Συνέδριο
info:eu-repo/semantics/conferenceObject

Van Genuchten
ΧΚΥ
Υδραυλικές παράμετροι του εδάφους
Χωρική μεταβλητότητα

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Ελληνική γλώσσα

2005
2009-09-14T11:17:53Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Γεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, Τμήμα Γεωπονίας

Πρακτικά 4ου Εθνικού Συνεδρίου Εταιρείας Γεωργικών Μηχανικών Ελλάδος, [2005] p.711-720 [Published Version]

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.