Γράφοντας για τη θεατρική σκηνή και τη μεγάλη οθόνη: φαινομενολογικές αναζητήσεις στο θεατρικό και κινηματογραφικό έργο του Χάρολντ Πίντερ

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2009 (EL)
Writing for the stage and the screen: a phenomenological quest in Harold Pinter's theatrical and filmic work
Γράφοντας για τη θεατρική σκηνή και τη μεγάλη οθόνη: φαινομενολογικές αναζητήσεις στο θεατρικό και κινηματογραφικό έργο του Χάρολντ Πίντερ

Τσαμούρη, Αντωνία Ι.

Harold Pinter's plays and screenplays are examined comparatively. Based on the theory of the phenomenology and in particular on Maurice Μerleau-Ponty (concentrating mainly on the first and foremost of his texts, the 'Phenomenolgy of Perception'). The thesis examines selected Pinterian texts, in relation to the 4 more important phenomenological concepts : time, space, subjectivity, objectivity. Concluding it states that Pinter had a phenomenological approach when writing his theatre plays and screenplays
Η διατριβή στηρίζεται στη θεωρία της φαινομενολογίας και ειδικά στο Μωρίς μερλώ-Ποντύ (εστιάζοντας κυρίως στο πρώτο και βασικότερο κειμενό του, το "Phenomenology of Perception), προκειμένου να μελετήσει συγκριτικά τα θεατρικά έργα και τα σενάρια του Χάρολντ Πίντερ. Η εργασία εστιάζει στις θεμελιώδεις φαινομενολογικές έννοιες του χώρου, του χρόνου, της υποκειμενοποίησης και της αντικειμενοποίησης, βάσει των οποίων μελετώνται επιλεγμένα κείμενα του Πίντερ, καταλήγοντας στη φαινομενολογική οπτική που προσέγγισε τα κείμενά του

PhD Thesis / Διδακτορική Διατριβή
info:eu-repo/semantics/doctoralThesis

Θέατρο και κινηματογράφος
Χώρος και χρόνος
Maurice Merleau-Ponty
Υποκειμενοποίηση και αντικειμενοποίηση
Θεωρία της φαινομενολογίας
Time and space
Theory of the phenomenology
Theatre and cinema
Μωρίς Μερλώ-Ποντυ
Subjectivity and objectivity

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Ελληνική γλώσσα
Αγγλική γλώσσα

2009
2009-09-17T08:13:17Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Φιλοσοφική Σχολή, Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.