Διερεύνηση λοιμώξεων του ΚΝΣ από ιούς της οικογένειας των ερπητοϊών

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2009 (EL)
Research of infections of CNS from herpesviruses
Διερεύνηση λοιμώξεων του ΚΝΣ από ιούς της οικογένειας των ερπητοϊών

Καμάρια, Φωτεινή Α.

Σκοπός 1)εκτίμηση της συχνότητα των λοιμώξεων του ΚΝΣ από ερπητοϊούς, 2)συσχέτιση των ιών με τις κλινικές εκδηλώσεις και ευρήματα από το ΕΝΥ. Υλικό : 156 ασθενείς με ιογενή λοίμωξη του ΚΝΣ από Β. Ελλάδα τα έτη 2003-2008. Εγκεφαλίτιδα είχαν 39%, άσηπτη μηνιγγίτιδα 41%, μυελίτιδα 4%, Guillain Barre 2% και άλλα νευρολογικά νοσήματα 14%. Αποτέλεσματα : σε 11(7%) ασθενείς πιστοποιήθηκε ερπητοϊός σε 10 με PCR και σε ένα με ενδοραχιαία παραγωγή αντισωμάτων. Eγκεφαλίτιδα είχαν οι 6 ασθενείς, μηνιγγίτιδα οι 4 και Guillain Barre ένας. Αίτιο εγκεφαλίτιδας ήταν ο HSV-1 με θνητότητα
Aim : 1) to estimate the insidence of CNS infection caused by herpesviruses, 2) to correlate the viruses with clinical symptoms and CNS findings. Methods : from 2003 to 2008, 156 patients with viral CNS infections from N. Greece, 39% with encephalitis, 41% with meningitis, 4% with myelitis 2% with Guillain-Barze and 14% with various neurological findings. Results : Herpesvirus from CSF was detected in 11(7%) patients, by PCR in 10 patients and by intrathecal antibodies in one. Encephalitis was the diagnosis from 6 patients, meningitis from 4 and Guillain-Barze from one. HSV-1 was the cause of encephalitis. Mortality 33%

PhD Thesis / Διδακτορική Διατριβή
info:eu-repo/semantics/doctoralThesis

Ασηπτη μηνιγγίτιδα
Ερπητοϊοί
Aseptic meningitis
Encephalitis
Κεντρικό νευρικό σύστημα, Ασθένειες
Central nervous system, Diseases
Herpesvirus diseases
Herpesviruses
Ερπητοϊός, Ασθένειες του
Εγκεφαλίτιδα
Central nervous system (CNS)
Κεντρικό νευρικό σύστημα (ΚΝΣ)

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Ελληνική γλώσσα
Αγγλική γλώσσα

2009
2009-09-25T05:51:08Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Ιατρική Σχολή

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.