Η σύγχρονη γραπτή συνομiλία μέσω διαδικτύου στην εκμάθηση της ξένης γλώσσας: μελέτη της συμμετοχικότητας των μαθητών στο παράδειγμα των γερμανικών σαν ξένης γλώσσας

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2009 (EL)
Synchronous computer mediated communication in foreign language learning: study of learners' participation in german as a foreign language
Η σύγχρονη γραπτή συνομiλία μέσω διαδικτύου στην εκμάθηση της ξένης γλώσσας: μελέτη της συμμετοχικότητας των μαθητών στο παράδειγμα των γερμανικών σαν ξένης γλώσσας

Μάρκου, Βασιλική Μ.

The aim of this research was to study the way learners of german as a foreign language in greek secondary education communicate in the medium of chat (CMC). A corpus of task based conversation was formed in order to trace interaction and communication strategies, to evaluate participants' interaction and analyse lexical characteristics of the conversations. Iventually implications for didactics of foreign language learning were made
Η παρούσα διατριβή μελέτησε την επικοινωνία στο κανάλι της σύγχρονης γραπτής συνομιλίας μέσω διαδικτύου στη διδασκαλία της γερμανικής γλώσσας στην ελληνική δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Καταρτήθηκε σώμα συνομιλιών στο οποίο ανιχνεύθηκαν στα χαρακτηριστικά του λόγου των μαθητών (λεκτικά χαρακτηριστικά, στρατηγικές διάδρασης και επικοινωνίας, ροή λόγου) και έγιναν διαπιστώσεις για τη διδακτική της ξένης γλώσσας

PhD Thesis / Διδακτορική Διατριβή
info:eu-repo/semantics/doctoralThesis

Διδακτική γερμανικών
Chat
German language, Computer-assisted instruction
Σύγχρονη γραπτή συνομιλία
Γερμανική γλώσσα, Διδασκαλία με υπολογιστή
Γερμανική γλώσσα, Μελέτη και διδασκαλία (Δευτεροβάθμια), Ελλάδα
Computer-mediated communication
German language, Study and teaching (Secondary), Greece
Εκμάθηση ξένης γλώσσας
German as a foreign language

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Ελληνική γλώσσα
Αγγλική γλώσσα

2009
2009-10-29T11:18:16Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών, Επιστήμες γλώσσας και επικοινωνίας

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.