Εξόρυξη πυκνών και συχνών υπογραφών

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2009 (EN)
Mining coherent dense subgraphs
Εξόρυξη πυκνών και συχνών υπογραφών

Τζιαλαμάνη, Βιργινία Χριστόδουλου

The rapid accumulation of biological network data translates into an urgent need for computational methods for graph pattern mining.Compared with previous methods, our approcah is scalable in the numer and size of the input graphs and adjustable in terms of exact or approximate pattern mining
Η πληθώρα των βιολογικών δικτύων οδηγεί στην ανάγκη εύρεσης αποδοτικών υπολογιστικών μεθόδων για την εξόρυξη προτύπων από γράφους. Ο αλγόριθμος Condense είναι αποδοτικός σε μεγάλο αριθμό γραφών και ανακαλύπτει προσεγγιστικά ή ακριβώς τα αναζητούμενα βιολογικά πρότυπα.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Modes
Ελάχιστη αποκοπή
Algorithms
Condense
Γραφοί
Αλγόριθμοι
Συχνοί και πυκνοί υπογραφοί
Coherent dense subgraphs
Clustering
Ομαδοποίηση
Κανονικοποιμένη αποκοπή
Minimum and normalized

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Greek
English

2009
2009-11-19T07:14:51Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Θετικών Επιστημών, Τμήμα Πληροφορικής

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)