Ανάπτυξη Λογισμικού για την Προσομοίωση της Παραδοσιακής Συγκομιδής Νωπών Καρπών Οπωροφόρων Δέντρων

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΑνάπτυξη Λογισμικού για την Προσομοίωση της Παραδοσιακής Συγκομιδής Νωπών Καρπών Οπωροφόρων Δέντρων

Βουγιούκας, Σταύρος
Αμπατζίδης, Ιωάννης

In this paper presents the analysis and modeling of the manual fruit harvesting, which is necessary in order to select the appropriate technologies for field data acquisition and for the optimal human and machinery management. Software is developed to simulate each stage of the harvesting procedure and two case studies of harvesting in an orchard, with different number of workers, are presented.
Η μοντελοποίηση της παραδοσιακής διαδικασίας της συγκομιδής των νωπών καρπών με τα χέρια είναι καθοριστικής σημασίας, ώστε να είναι δυνατή η επιλογή των απαραίτητων τεχνολογιών για την καταγραφή δεδομένων αγρού για κάθε στάδιό της και για τη βέλτιστη διαχείριση τόσο του ανθρώπινου δυναμικού όσο και του στόλου των μηχανημάτων. Στην εργασία αυτή αναλύεται η διαδικασία της συγκομιδής και παρουσιάζεται ένα λογισμικό που την προσομοιώνει. Τέλος, εξετάζονται σενάρια συγκομιδής σε οπωρώνα, με διαφορετικό αριθμό εργατών και αναλύονται τα αποτελέσματα.

Conference / Συνέδριο
info:eu-repo/semantics/conferenceObject

Traceability
Manual fruit harvesting
Ιχνηλασιμότητα
Simulation
Μοντελοποίηση
Συγκομιδή νωπών καρπών
Προσομοίωση
Modeling

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Ελληνική γλώσσα

2009
2009-11-20T20:05:25Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Γεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, Τμήμα Γεωπονίας

Η Γεωργική Μηχανική και η Μηχανική Βιοσυστημάτων στην εποχή των βιοκαυσίμων και των κλιματικών αλλαγών, [2009] p.617-624 [Published Version]

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.