Παραγωγικότητα, δομή και βιοποικιλότητα θαμνολίβαδων πουρναριού (Quercus Coccifera L.) υπό συνδυασμένη ή χωριστή βόσκηση γιδιών και προβάτων

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2008 (EL)
Productivity, structure and biodiversity in kermes oak (Quercus coccifera L.) shrublands under combined or unmixed goat and sheep grazing
Παραγωγικότητα, δομή και βιοποικιλότητα θαμνολίβαδων πουρναριού (Quercus Coccifera L.) υπό συνδυασμένη ή χωριστή βόσκηση γιδιών και προβάτων

Κορακά, Αρετή Χρ.

The aim of the present study was to study the effect moderate grazing of goats, sheeps or mixture of them on the productivity, structure and plant diversity of kermes oak shrublands as well as animal behaviour and liveweight changes. The research was conducted in Chrysopigi, Serres, Νorth Greece. A 21ha open Kermes oak shrubland was fenced and divided to six equal plots. The treatments applied were 1)goat grazing, 2) sheep grazing and 3) mixed grazing of goats and sheep every treatment was repeated twice. The following parameters were measured : 1)plant cover and composition, 2) forage production, 3)plant diveristy, 4)intake, 5)plant (food) selection, and 6)animal liveweigh changes. The results have shown that : 1)plant cover and composition were mainly influenced by the rain, 2)moderate grazing of all treatments, increased plant diversity, 3)forage production was significantly increased by the mixed grazing during the years compared to the other two treatments, 4)goat intake was increased durring summer while sheep intake was significantly lower and was mainly depended in herbage availability, 5)liveweight gain of the goats, grazing either alone or mixed with sheep, was significantly increased along the three years, while sheep grazing either alone or mixed with goats, presented statistically high losses in liveweight along the three years of the experiment
Η παρούσα έρευνα αποσκοπούσε στη μελέτη της επίδρασης μέτριας σε ένταση βόσκησης γιδιών, προβάτων και μίξης αυτών στην παραγωγικότητα, τη δομή και τη βιοποικιλότητα των πρινώνων καθώς και τη συμπεριφορά των ζώων κατά την άσκηση της βόσκησης. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε σε έκταση 21ha του Πειραματικού Κέντρου στη Χρυσοπηγή Σερρών. Η έκταση αυτή χωρίστηκε σε 6 ίσα τμήματα στα οποία εφαρμόστηκαν οι χειρισμοί : α)βόσκηση με γίδια, β)βόσκηση με πρόβατα, γ) βόσκηση με μίξη γιδιών και προβάτων. Ο κάθε χειρισμός εφαρμόστηκε σε 2 τμήματα. Μετρήθηκαν οι παράμετροι : α)κάλυψη και σύνθεση της βλάστησης, β) παραγωγή διαθέσιμης βοσκήσιμης ύλης, γ) ποικιλότητα της βλάστησης, δ) μεταβολή βάρους ζώων, ε) κατανάλωση τροφής από τα ζώα. Από την έρευνα βρέθηκε ότι : α) η συνολική φυτοκάλυψη επηρεάστηκε θετικά ή αρνητικά κυρίως από το ύψος βροχής, β) η μέτριας έντασης βόσκηση και των τριών χειρισμών είχε τάση θετικής επίδρασης στη φυτοποικιλότητα, γ) η συνολική παραγωγή αυξήθηκε σταδιακά κατά τη διάρκεια των ετών με τη μικτή βόσκηση ενώ δεν επηρεάστηκε από την αμιγή βόσκηση γιδιών ή προβάτων, δ) η κατανάλωση τροφής των γιδιών διατηρήθηκε σε υψηλά επίπεδα στη διάρκεια του καλοκαιριού, ενώ των προβάτων μεταβαλλόταν ανάλογα με τη διαθεσιμότητα της ποώδους βλάστησης, ε)το βάρος των γιδιών αυξήθηκε ενώ των προβάτων μειώθηκε στη διάρκεια των ετών

PhD Thesis / Διδακτορική Διατριβή
info:eu-repo/semantics/doctoralThesis

Επιλογή τροφής
Herbage and browse production
Πουρνάρι, Επίδραση της βόσκησης
Shrublands, Effect of grazing on
Plant cover and composition
Παραγωγή βοσκήσιμης ύλης
Quercus coccitera L. shrublands
Φυτοπικιλότητα
Θαμνολίβαδα, Επίδραση της βόσκησης
Food selection
Plant diversity
Goat, sheep and mixe grazing
Oak, Effect of grazing on
Πρινώνες
Κάλυψη και σύνθεση βλάστησης
Βόσκηση γιδιών, προβάτων και μίξης αυτών

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

2008
2009-12-02T08:05:29Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.