Ο Δημήτριος Κορομηλάς και το νεοελληνικό θέατρο την τελευταία 25ετία του 19ου αιώνα

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2009 (EL)
Dimitrios Koromilas and the modern greek theatre of the last quarter of the 19th century
Ο Δημήτριος Κορομηλάς και το νεοελληνικό θέατρο την τελευταία 25ετία του 19ου αιώνα

Γρηγορίου, Ρέα Γ.

Το θέμα της παρούσας μελέτης αφορά τη δραστηριότητα ενός ανθρώπου που συνέβαλε σημαντικά στην διαμόρφωση και ανανέωση της θεατρικής ζωής σε ολόκληρη τη χρονική περίοδο της τελευταίας 25ετίας του 19ου αιώνα. Θα παρακολουθήσουμε κυρίως τη διαδικασία που οδήγησε στην ανανέωση της νεοελληνικής δραματουργίας, μέσω της συγγραφικής παραγωγής του Δ. Κορομηλά, θα εξετάσουμε πως διαμορφώθηκαν ορισμένα βασικά χαρακτηριστικά της και παράλληλα η φυσιογνωμία μιας θεατρικής πρακτικής που οι προεκτάσεις της επεκτείνονται και στις αρχές του 20ου αιώνα
The subject of this research concerns the activity of one man who significantly contributed to the shaping of theatrical life throughout the last 25 year period of the 19th century. We will follow mainly the procedure which led to the change of the modern greek play-writing through the written production of Dimitrios Koromilas, we will look into how certain basic characteristics of this playwriting were shaped and parallely we will examine the physiognomy of a theatrical practice whose extensions also expanded into the beginning of the 20th century

PhD Thesis / Διδακτορική Διατριβή
info:eu-repo/semantics/doctoralThesis

Dimitrios Koromilas
Δραματικό ειδύλλιο
Κωμειδύλλιον
Amateur activity
Οικογενειακό θέατρο
Κωμωδία
Komidillion'Dramatic Idilli
Ερασιτεχνικό θέατρο
Δημήτριος Κορομηλάς
Comedy
Domestic Drama

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Ελληνική γλώσσα

2009
2010-01-08T07:16:00Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Καλών Τεχνών, Τμήμα Θεάτρου

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.