Συντακτική σημείωση: Η χρήση των μεθόδων εξαγωγής παραγόντων στη διερευνητική παραγοντική ανάλυση στο πλαίσιο κατασκευής ερωτηματολογίων αυτό-αναφοράς

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΣυντακτική σημείωση: Η χρήση των μεθόδων εξαγωγής παραγόντων στη διερευνητική παραγοντική ανάλυση στο πλαίσιο κατασκευής ερωτηματολογίων αυτό-αναφοράς

Βλαχόπουλος, Συμεών

Article / Άρθρο
info:eu-repo/semantics/article

Κατασκευή ερωτηματολογίου
Self-report questionnaires
Factor extraction
Exploratory factor analysis
Scale development
Εξαγωγή παραγόντων
Διερευνητική παραγοντική ανάλυση
Ερωτηματολόγια αυτο-αναφοράς

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Ελληνική γλώσσα

2009
2011-11-01T06:46:54Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Σέρρες)

Φυσική Αγωγή και Αθλητισμός, vol.29 no.3 [2009] p.252-255 [Published Version]

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.