Παραγοντική δομή και εγκυρότητα πρόβλεψης της Κλίμακας Ανάμιξης στην Αναψυχή

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΠαραγοντική δομή και εγκυρότητα πρόβλεψης της Κλίμακας Ανάμιξης στην Αναψυχή

Θεοδωράκης, Νικόλαος
Πανοπούλου, Καλλιόπη
Βλαχόπουλος, Συμεών

The present study examined the factor structure, internal consistency, and predictive validity of the Leisure Involvement Scale (Kyle, Graefe, Manning, & Bacon, 2003) translated into Greek. Data were collected from 173 members of socialization clubs in the area of Central Macedonia in northern Greece. Of the total sample, 131 (75.6%) women participated in traditional dancing leisure activities. Confirmatory factor analysis supported the three-dimensional factor structure of the scale. In addition, high internal consistency estimates and predictive validity evidence emerged via the correlations of the subscale scores with levels of psychological commitment and participants’ levels of satisfaction. Overall, the results provided initial support for the psychometric properties of the Greek version of the Leisure Involvement Scale.
Η παρούσα μελέτη εξέτασε την παραγοντική δομή, την εσωτερική συνοχή και την εγκυρότητα πρόβλεψης της μεταφρασμένης στην Ελληνική γλώσσα Κλίμακας της Ανάμιξης στην Αναψυχή (Kyle, Graefe, Manning, & Bacon, 2003). Δεδομένα συλλέχθηκαν από 173 μέλη πολιτιστικών συλλόγων της Κεντρικής Μακεδονίας εκ των οποίων 131 (75.6%) ήταν γυναίκες, που ασχολούνταν με τον παραδοσιακό χορό ως δραστηριότητα αναψυχής. Τα αποτελέσματα υποστήριξαν την τριών διαστάσεων παραγοντική δομή της κλίμακας μέσω επιβεβαιωτικής παραγοντικής ανάλυσης, την εσωτερική συνοχή των υποκλιμάκων και την εγκυρότητα πρόβλεψης της κλίμακας μέσω των συσχετίσεων των παραγόντων της με τα επίπεδα της ψυχολογικής δέσμευσης και της ικανοποίησης των συμμετεχόντων από τη δραστηριότητά τους. Συνολικά, τα αποτελέσματα παρέχουν ικανοποιητική υποστήριξη για τις ψυχομετρικές ιδιότητες της Ελληνικής Κλίμακας της Ανάμιξης στην Αναψυχή.

Article / Άρθρο
info:eu-repo/semantics/article

Ανάμιξη
Παραδοσιακός χορός
Tradional dance
Leisure
Επιβεβαιωτική παραγοντική ανάλυση
Confirmatory factor analysis
Αναψυχή
Leisure involvment

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Ελληνική γλώσσα

2007
2011-11-02T14:07:46Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Σέρρες)

Αναζητήσεις στη Φυσική Αγωγή και τον Αθλητισμό / Inquiries in Sport and Physical Education, vol.5 τευχ.3 [2007] p.405-413 [Published Version]

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.