Διερεύνηση κοινωνικο-οικονομικών αλληλεπιδράσεων στην εφαρμογή της κοινοτικής διαχείρισης των υδατικών πόρων

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2012 (EL)

Διερεύνηση κοινωνικο-οικονομικών αλληλεπιδράσεων στην εφαρμογή της κοινοτικής διαχείρισης των υδατικών πόρων

Γεωργακόπουλος, Γεώργιος Π.

PhD Thesis / Διδακτορική Διατριβή
info:eu-repo/semantics/doctoralThesis

Natural resources, Communal, Management
Διαχείριση υδατικών πόρων
Water resources management
Αgent-based models
Mοντέλα βασισμένα σε πράκτορες
Economic experiment
Oικονομικό πείραμα
Water-supply
Φυσικοί πόροι, Κοινοτικοί, Διαχείριση
Νερό στη γεωργία
Game theory
Water in agriculture
Υδρευση
Θεωρία παιγνίων


Ελληνική γλώσσα

2012
2012-11-27T09:23:47Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Πολυτεχνική Σχολή, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.