Η συσχέτιση των πολυμορφισμών των γονιδίων της συνδεόμενης με μαννόζη λεκτίνης και της φικολίνης L με την εκδήλωση λοιμώξεων σε παιδιά με οξεία λεμφοβλαστική λευχαιμία

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΗ συσχέτιση των πολυμορφισμών των γονιδίων της συνδεόμενης με μαννόζη λεκτίνης και της φικολίνης L με την εκδήλωση λοιμώξεων σε παιδιά με οξεία λεμφοβλαστική λευχαιμία

Πανά, Ζωή Δωροθέα Α.

PhD Thesis / Διδακτορική Διατριβή
info:eu-repo/semantics/doctoralThesis

Molecular immunology
Mannose binding lectin
Acute leukemia
Φικολίνη L
Scute lymphoblastic leukemia
Λοιμώξεις
Ficolin L
Infections
Μοριακή ανοσολογία
Βακτηριακές ασθένειες, Επιπλοκές
Οξεία λεμφοβλαστική λευχαιμία
Οξεία λευχαιμία
Συνδεόμενη με μαννόζη λεκτίνη
Bacterial diseases, Complications


Ελληνική γλώσσα

2012
2012-11-28T12:02:50Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Ιατρική Σχολή

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.