Τμηματοποίηση των γεωργών της Βορειοανατολικής Χαλκιδικής και η επίδραση των χαρακτηριστικών τους στην εφαρμογή αρδευτικών έργων υποδομής

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2006 (EN)
Τμηματοποίηση των γεωργών της Βορειοανατολικής Χαλκιδικής και η επίδραση των χαρακτηριστικών τους στην εφαρμογή αρδευτικών έργων υποδομής

Μάττας, Κωνσταντίνος
Μιχαηλίδης, Αναστάσιος
Σιάρδος, Γεώργιος

Η βορειοανατολική Χαλκιδική , επί σειρά ετών , αντιμετωπίζει σημαντικά προβλήματα ύδρευσης και άρδευσης . Ιδιαίτερα κατά την τουριστική περίοδο ένα μέρος της κατανάλωσης νερού καλύπτεται με μεταφορές από γειτονικές περιοχές με ιδιαίτερα υψηλό κόστος . Το σύνολο σχεδόν των καλλιεργούμενων εκτάσεων της περιοχής καλύπτονται με την καλλιέργεια της ελιάς , είναι δε είτε ξηρικές είτε αρδεύονται από μεμονωμένες ιδιόκτητες γεωτρήσεις . Αναμφίβολα , η κατασκευή και λειτουργία ενός μεγάλου αρδευτικού φράγματος , θα συνιστούσε μία σπουδαία παράμετρο τόνωσης της οικονομικής και κοινωνικής δραστηριότητας της περιοχής και παράλληλα θα συνέβαλε αποφασιστικά στην επίλυση των προβλημάτων λειψυδρίας . Ωστόσο , η υιοθέτηση μιας ανάλογης επένδυσης από τους γεωργούς της περιοχής δεν είναι πάντα δεδομένη . Για το σκοπό αυτόν , με δειγματοληπτική έρευνα και χρήση 204 κατάλληλα διαμορφωμένων ερωτηματολογίων , έγινε προσπάθεια στατιστικής διερεύνησης των ατομικών χαρακτηριστικών και των στάσεων - απόψεων των γεωργών της βορειοανατολικής Χαλκιδικής ως προς το αρδευτικό πρόβλημα , με την παράλληλη τμηματοποίηση αυτών σε δεδομένες διακριτές ομάδες ( συστάδες ). Ο βαθμός υιοθέτησης της κατασκευής αρδευτικού φράγματος διερευνήθηκε εξετάζοντας το ύψος της μέγιστης προθυμίας πληρωμής των γεωργών κάθε συστάδας , για την συγκεκριμένη επένδυση . Η μέθοδος που επιλέχθηκε ως καταλληλότερη , για την αναγνώριση των συστάδων , είναι η διβηματική ανάλυση σε συστάδες (two-step cluster analysis), η οποία αποτελεί επέκταση της κλασικής ανάλυσης σε συστάδες . Μετά την αναγνώριση των συστάδων εφαρμόστηκαν παραμετρικές και μη παραμετρικές στατιστικές τεχνικές , προκειμένου να εξυπηρετηθεί ο κύριος στόχος της ερευνητικής εργασίας που είναι η διερεύνηση των σχέσεων των χαρακτηριστικών των γεωργών των συστάδων και της υιοθέτησης του αρδευτικού έργου υποδομής σε κάθε συστάδα . Για τη διερεύνηση των σχέσεων των χαρακτηριστικών των γεωργών και της υιοθέτησης του αρδευτικού έργου υποδομής σε κάθε συστάδα , επιλέχθηκε η μέθοδος της κατηγορικής παλινδρόμησης (categorical regression).

Conference / Συνέδριο
info:eu-repo/semantics/conferenceObject

Διβηματική ανάλυση σε συστάδες , κατηγορική παλινδρόμηση , δειγματοληπτική έρευνα , χαρακτηριστικά νερού , επενδύσεις , έργα υποδομής , προθυμία πληρωμής .

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Greek

2013-12-17T13:22:46Z
2006


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Γεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, Τμήμα Γεωπονίας

Πρακτικά 9ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Αγροτικής Οικονομίας "Η Οικονομία και η Κοινωνία μπροστά στις νέες προκλήσεις του παγκόσμιου αγροτροφικού συστήματος", [2006] p.1140-1150
info:doi/Επιμ. : Γαλανόπουλος, Κ.

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)