Νεοελληνική Γραμματεία. Υποχρεωτικά κείμενα. Μ. Αναγνωστάκης, Ποιήματα

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2014 (EL)
Νεοελληνική Γραμματεία. Υποχρεωτικά κείμενα. Μ. Αναγνωστάκης, Ποιήματα

Μπακογιάννης, Μιχαήλ

Κύριος σκοπός του μαθήματος είναι να παρουσιαστεί μέρος της ποιητικής ενός από τους κυριότερους εκπροσώπους της αποκαλούμενης Πρώτης Μεταπολεμικής Γενιάς, του ποιητή και κριτικού Μανόλη Αναγνωστάκη (1925-2005). Δεδομένου του σημαντικού ρόλου που διαδραμάτισαν η Ιστορία και το (ατομικό και συλλογικό) βίωμα στο έργο των ποιητών της Πρώτης Μεταπολεμικής Γενιάς, αρχικά θα δοθεί έμφαση στα ιστορικά και πολιτικά συμφραζόμενα, που επενέργησαν με ποικίλους τρόπους τη ζωή και το έργο των μεταπολεμικών ποιητών, και θα προσδιοριστεί το πολιτισμικό και λογοτεχνικό περιβάλλον εντός του οποίου εμφανίστηκαν οι μεταπολεμικοί ποιητές στις αρχές της δεκαετίας του 1940. Στη συνέχεια, μέσα από ένα αντιπροσωπευτικό όσο και εκτενές corpus κειμένων τού Αναγνωστάκη, και προκειμένου να αναδειχθούν οι όροι που διαμόρφωσαν την ποιητική του, θα γίνει μια εκ των σύνεγγυς κριτική ανάγνωση ποιημάτων του. Στο πλαίσιο του μαθήματος θα ενταχθεί και η σκιαγράφηση του πορτρέτου του Αναγνωστάκη ως κριτικού, στοιχείο το οποίο όχι μόνο συν-διαμορφώνει τη δική του πνευματική φυσιογνωμία αλλά σφραγίζει ανεξίτηλα και τη συνολικότερη κατάθεσή του στα γράμματά μας.
The main purpose of this course is to present part of the poetry of one of the main representatives of the so-called First Post-War Generation, the poet and critic Manolis Anagnostakis (1925-2005). Given the important role played by the history and the (individual and collective) experience in the work of the poets of the First Postwar Generation, this course will initially focus on the historical and political context which acted in various ways to the life and work of the war poets and will determine the cultural and literary environment in which post-war poets emerged in the early 1940s. Through a representative and comprehensive corpus texts of Anagnostakis and in order to identify the conditions that shaped his poetry, it will be given a close reading of some of his poems. The course will integrate and sketch Anagnostaki’s portrait as critic, element which not only contributes to shaping his spiritual physiognomy but seals indelibly his spiritual deposit.

info:eu-repo/semantics/lecture
Lecture / Μάθημα

Ανθρωπιστικές Επιστήμες και Τέχνες, Γλώσσα και Λογοτεχνία
Humanities and Arts, Languages and Literature
Κείμενα της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας
Manolis Anagnostakis
Modern Greek literary texts
Μανόλης Αναγνωστάκης
History of modern Greek Literature
Ιστορία της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Ελληνική γλώσσα

2015-02-16T12:50:18Z
2014


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Φιλοσοφική Σχολή, Τμήμα Φιλολογίας
Aristotle University of Thessaloniki, Thessaloniki, Greece

CC - Παρόμοια Διανομή
CC - Attribution-ShareAlike
This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.