Εισαγωγή στον Προγραμματισμό Η/Υ (Fortran 90/95/2003)

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2014 (EL)
Εισαγωγή στον Προγραμματισμό Η/Υ (Fortran 90/95/2003)

Καραμπετάκης, Νικόλαος
Γρηγοριάδου Αναστασία

The objective of this course is to teach basic programming principles in one of the programming languages Fortran 90/95/2003. Computer hardware - Computer software - Programming languages. An introduction to problem solving with Fortran 90/95/2003. The structure of a program - Simple input and output - Control structures - Iterations - Array processing (one dimensional and multidimensional matrices) - Functions - Subroutines - Modules - IMSL libraries - File organization (sequential files, direct access files)- Applications to mathematical problems.
Εισαγωγή στους Η/Υ και τις γλώσσες προγραμματισμού. Επίλυση ενός προβλήματος από τον Η/Υ (η έννοια του αλγορίθμου). Βασικά στοιχεία ενός προγράμματος Η/Υ στη Fortran 90/95/2003. Δομή της Fortran 90/95/2003 (τελεστές, εντολές συνθήκης και διακλάδωσης, δημιουργία βρόγχων, πίνακες, συναρτήσεις κλπ.). Αρχεία. Προχωρημένες δομές (ουρές, στοίβες).

info:eu-repo/semantics/lecture
Lecture / Μάθημα

Θετικές και Φυσικές Επιστήμες, Επιστήμες Υπολογιστών, Πληροφορικής, Τηλεπικοινωνιών
προγραμματισμός
αλγόριθμος
programming
Natural Sciences, Computer Science, Information Technology, Telecommunications
Fortran
algorithm

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Ελληνική γλώσσα

2014
2015-11-14T12:32:38Z


Aristotle University of Thessaloniki, Thessaloniki, Greece
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Θετικών Επιστημών, Τμήμα Μαθηματικών

CC - Παρόμοια Διανομή
CC - Attribution-ShareAlike
This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.