Ολοκαύτωμα και ιστορική μνήμη

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2015 (EL)
Ολοκαύτωμα και ιστορική μνήμη

Καβάλα, Μαρία
Μαρία Φράγκου, υποψήφια διδάκτορας σύγχρονης ιστορίας του ΑΠΘ

Purpose of the course is to explore what the Holocaust was, how and why it occurred one of the greatest mass crimes of the 20th century and how it was maintained in the collective memory. Focusing on the Greek case will make comparisons with Europe and the destruction of the Jewish communities there.
Αντικείμενο του μαθήματος είναι να διερευνήσουμε τι ήταν το Ολοκαύτωμα, πώς και γιατί συντελέστηκε ένα από τα μεγαλύτερα μαζικά εγκλήματα του 20ού αιώνα και πώς διατηρήθηκε στη συλλογική μνήμη. Με επίκεντρο την ελληνική περίπτωση θα γίνονται συγκρίσεις με την Ευρώπη και την καταστροφή των εβραϊκών κοινοτήτων εκεί.

info:eu-repo/semantics/lecture
Lecture / Μάθημα

Εβραίοι
Holocaust
Κοινωνικές Επιστήμες, Πολιτικές Επιστήμες
φασισμός
Fascism
Social Sciences, Political Science
genocide
Τελική Λύση
Β΄ Παγκόσμιος Πόλεμος
Ολοκαύτωμα
Final Solution
Jews
γενοκτονία
Nazism
ναζισμός
World War II

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Ελληνική γλώσσα

2015-11-14T12:32:39Z
2015


Aristotle University of Thessaloniki, Thessaloniki, Greece
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών, Τμήμα Πολιτικών Επιστημών

CC - Παρόμοια Διανομή
CC - Attribution-ShareAlike
This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.