Η παιδαγωγική κατάρτιση των εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευση στην Ελλάδα (1899-1997)

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2011 (EL)

Η παιδαγωγική κατάρτιση των εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευση στην Ελλάδα (1899-1997)

Αντωνίου, Χρήστος

info:eu-repo/semantics/book
Book / Βιβλίο

Ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα
Νομικές ρυθμίσεις και παιδαγωγικές πρωτοβουλίες συγκεκριμένων Ελλήνων Παιδαγωγών (π.χ. Ν. Εξαρχόπουλου, Αλ. Δελμούζου, Δ. Γληνού, Θ. Κάστανου) για καθιέρωση της παιδαγωγικής κατάρτισης στην Ελλάδα
Εκπαίδευση των Ελλήνων εκπαιδευτικών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης


Ελληνική γλώσσα

2011
2016-04-20T17:19:36Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Φιλοσοφική Σχολή, Τμήμα Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας
Gutenberg, Αθήνα

info:doi/Αθανασιάδης, Χ., Αντωνίου, Χρ., Ασημάκη, Α., Δαλακούρα, Κ., Δούκας, Τ., κ.ά. επιμ.): Μπουζάκης, Σήφης
urn:ISBN:9789600114140
Πανόραμα ιστορίας της Εκπαίδευσης: Όψεις και Απόψεις, τομ.Β΄: Νεοελληνική Εκπαίδευση 1821-2010 [2011] σελ.851-870

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.