Η κεραμεική παραγωγή από την παλαιοανακτορική εγκατάσταση στο Αποδούλου Αμαρίου: ζητήματα τυπολογίας, παραγωγής, διακίνησης και κατανάλωσης

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2016 (EL)

Η κεραμεική παραγωγή από την παλαιοανακτορική εγκατάσταση στο Αποδούλου Αμαρίου: ζητήματα τυπολογίας, παραγωγής, διακίνησης και κατανάλωσης

Βενιέρη, Ιωάννα Δ.

PhD Thesis / Διδακτορική Διατριβή
info:eu-repo/semantics/doctoralThesis

Old Palace Period
Αγγειοπλαστική, Μινωϊκή, Ελλάδα
Minoan Civilization
Αποδούλου Αμαρίου Ρεθύμνου-οικισμός
Κεραμική, Ελλάδα
Apoloudou Amari Rethymno-Settlement
Μεσομινωϊκή κεραμεική
Μινωϊκός Πολιτισμός
Παλαιοανακτορική περίοδος
Middle Minoan Pottery
Ανασκαφές (Αρχαιολογία), Ελλάδα


Ελληνική γλώσσα

2016
2016-05-11T08:16:35Z
info:eu-repo/date/embargoEnd/2019-06-01


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Φιλοσοφική Σχολή, Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/embargoedAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.