Μορφοκλασματική μελέτη των μετρήσεων του δικτύου Λαγκαδά-Βόλβης

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2013 (EL)

Μορφοκλασματική μελέτη των μετρήσεων του δικτύου Λαγκαδά-Βόλβης

Κονταδάκης, Μιχαήλ
Συτζανάκη, Μ.

info:eu-repo/semantics/book
Book / Βιβλίο


Ελληνική γλώσσα

2016-06-06T09:29:50Z
2013


Ziti Press
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Πολυτεχνική Σχολή, Τμήμα Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών

info:doi/Επιμέλεια:Κ.Κατσάμπαλος, Δ. Ρωσσικόπουλος, Κ. Τοκμακίδης
Τιμητικός Τόμος για τον καθηγητή Δημήτριο Βλάχο, [2013]
urn:ISBN:9789608970427

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.