Ο Ιωάννης Τζέτζης και ο κοκκιάριος: πληροφορίες για το φορολογικό σύστημα και τη λειτουργία του στην επιστολογραφία της ύστερης βυζαντινής περιόδου

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2014 (EL)

Ο Ιωάννης Τζέτζης και ο κοκκιάριος: πληροφορίες για το φορολογικό σύστημα και τη λειτουργία του στην επιστολογραφία της ύστερης βυζαντινής περιόδου

Κατσώνη, Πολύμνια

info:eu-repo/semantics/book
Book / Βιβλίο

Kokkos
Ioannes Tzetzes
κόκκος
πρωτοβεστιάριος
Μανουήλ Κομνηνός
Άπρως
Tax
Hesiodos
Praktor
πράκτωρ
σχέδος
Kokkiarios
Αριστοφάνης
Protovestiarius
Manuel Komnenos
φόρος
φορολογία
Apros
Ησίοδος
κοκκιάριος
Aristophanes
επιστολή
Taxation
Ιωάννης Τζέτζης
Correspondance


Ελληνική γλώσσα

2014
2016-06-07T10:37:49Z


ΕΙΕ, Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών, Αθήνα, Αθήνα
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Φιλοσοφική Σχολή, Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας

AUREUS. Τόμος αφιερωμένος στον καθηγητή Ευάγγελο Κ. Χρυσό., [2014]
info:doi/Επιστημονικοί επιμ. Τ.Γ. Κόλιας- Κ. Πιτσάκης†, Επιμέλεια Υλης:Κ.Συνέλλη

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.