Υπολογιστική μελέτη παλμικής ροής σε συμμετρική στένωση

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2016 (EN)
Υπολογιστική μελέτη παλμικής ροής σε συμμετρική στένωση

Πεντεδήμος, Αλέξανδρος

Οι καρδιαγγειακές παθήσεις αποτελούν παγκοσμίως, την κύρια αιτία θανάτου. Η βασική αιτία πρόκλησης των καρδιαγγειακών παθήσεων είναι η αθηροσκλήρωση, η ανάπτυξη δηλαδή αθηρωματικής πλάκας στο εσωτερικό των αρτηριών, με αποτέλεσμα τη σταδιακή έμφραξη τους. Κατά τις προσομειώσεις αυτές, μελετάται η ροή των ρευστών στο εσωτερικό γεωμετριών, των οποίων η πολυπλοκότητα όμως, αυξάνει σημαντικά το υπολογιστικό κόστος και το χρόνο επεξεργασίας των δεδομένων. Στόχος της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η μελέτη της δυνατότητας περιορισμού των υπό εξέταση γεωμετριών και κατ΄επέκταση της δυνατότητας μείωσης του κόστους και του χρόνου των προσομειώσεων, για ροή στην οποία εφαρμόζεται ημιτονοειδής παλμός.

info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Graduate Thesis / Πτυχιακή Εργασία

Symmetric stenosis
Παλμική ροή
Υπολογιστική ρευστοδυναμική
Computational fluid dynamics
Pulsatile flow
Συμμετρική στένωση

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Greek

2016
2016-09-23T06:28:07Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Πολυτεχνική Σχολή, Τμήμα Χημικών Μηχανικών

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)