Υπολογιστική μελέτη παλμικής ροής σε συμμετρική στένωση

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2016 (EL)
Υπολογιστική μελέτη παλμικής ροής σε συμμετρική στένωση

Πεντεδήμος, Αλέξανδρος

Οι καρδιαγγειακές παθήσεις αποτελούν παγκοσμίως, την κύρια αιτία θανάτου. Η βασική αιτία πρόκλησης των καρδιαγγειακών παθήσεων είναι η αθηροσκλήρωση, η ανάπτυξη δηλαδή αθηρωματικής πλάκας στο εσωτερικό των αρτηριών, με αποτέλεσμα τη σταδιακή έμφραξη τους. Κατά τις προσομειώσεις αυτές, μελετάται η ροή των ρευστών στο εσωτερικό γεωμετριών, των οποίων η πολυπλοκότητα όμως, αυξάνει σημαντικά το υπολογιστικό κόστος και το χρόνο επεξεργασίας των δεδομένων. Στόχος της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η μελέτη της δυνατότητας περιορισμού των υπό εξέταση γεωμετριών και κατ΄επέκταση της δυνατότητας μείωσης του κόστους και του χρόνου των προσομειώσεων, για ροή στην οποία εφαρμόζεται ημιτονοειδής παλμός.

info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Graduate Thesis / Πτυχιακή Εργασία

Symmetric stenosis
Παλμική ροή
Υπολογιστική ρευστοδυναμική
Computational fluid dynamics
Pulsatile flow
Συμμετρική στένωση

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Ελληνική γλώσσα

2016
2016-09-23T06:28:07Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Πολυτεχνική Σχολή, Τμήμα Χημικών Μηχανικών

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.