Διαχείριση υδατικών πόρων σε περιβάλλον ασαφούς λογικής: (η εφαρμογή του συμβιβαστικού προγραμματισμού με χρήση της ασαφούς λογικής για την εεπιλογή της βέλτιστης θέσης κατασκευής ενός φράγματος στον Αλιάκμονα ποταμό)

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
sharePhD thesis (EN)

2016 (EN)
Διαχείριση υδατικών πόρων σε περιβάλλον ασαφούς λογικής: (η εφαρμογή του συμβιβαστικού προγραμματισμού με χρήση της ασαφούς λογικής για την εεπιλογή της βέλτιστης θέσης κατασκευής ενός φράγματος στον Αλιάκμονα ποταμό)

Καρασαββίδης, Περικλής Ι.

PhD Thesis / Διδακτορική Διατριβή
info:eu-repo/semantics/doctoralThesis

Compromise Programming
Διαχειρίση Υδατικών Πόρων
Πολυκριτηριακή Ανάλυση
Φράγματα, Διαχείριση
Dams, Management
Fuzzy logic
Water resources development, Decision making
Ασαφής λογική
Multi-Criteria Decision Analysis
Ασαφής Λογική
Ανάπτυξη υδάτινων πόρων, Λήψη απόφασης
Συμβιβαστικός Προγραμματισμός
Water Resources Management
Fuzzy Logic


Greek

2016-10-10T10:15:38Z
2016


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Πολυτεχνική Σχολή, Τμήμα Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)