Μελέτη της εκμετάλλευσης του κυματικού δυναμικού παράκτιων περιοχών της Ελλάδας

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2016 (EL)
Μελέτη της εκμετάλλευσης του κυματικού δυναμικού παράκτιων περιοχών της Ελλάδας

Γουδέλης, Σπύρος

Στην ακόλουθη πτυχιακή εργασία θα μελετηθεί μία όχι και τόσο διαδεδομένη μορφή ανανεώσιμης ενέργειας, η κυματική δηλαδή η ενέργεια που παράγεται από τα κύματα της θάλασσας. Για χάρη της εργασίας έχουν παρθεί μετρήσεις από διάφορες θαλάσσιες περιοχές της Ελλάδας(Άθως, Μύκονος, Σαντορίνη, Ρόδος, Κατερίνη, Γλυφάδα, Ντία, Ζάκυνθος, Σύρος) για να διαπιστώσουμε αν μπορεί να παραχθεί ικανή ενέργεια από τα κύματα της θάλασσας των περιοχών αυτών που να επιτρέπει την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος μέσα από διατάξεις που να μετατρέπουν την ενέργεια σε ηλεκτρισμό οι οποίες και θα μελετηθούν με κυριότερη την διάταξη Pelamis στην οποία θα δοθεί έμφαση.
In the following thesis will be studied on a not-so- popular form of renewable energy , wave energy that is produced by sea waves . For the sake of work measurements taken from various maritime areas of Greece ( Athos , Mykonos , Santorini , Rhodes , Katerini , Glyfada , Dia , Zakynthos, Syros) to see if we can produce sufficient energy from the waves of these areas to allow the power supply through provisions ,which convert the wave energy into electricity, which will be studied with main the Pelamis device to which we will focus.

info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Graduate Thesis / Πτυχιακή Εργασία

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Ελληνική γλώσσα

2016-10-11T07:55:53Z
2016


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Θετικών Επιστημών, Τμήμα Φυσικής

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.