Δοσιμετρική μελέτη του συστήματος προστασίας οφθαλμού κατά την ακτινοθεραπεία με δέσμη ηλεκτρονίων.

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2016 (EL)
Δοσιμετρική μελέτη του συστήματος προστασίας οφθαλμού κατά την ακτινοθεραπεία με δέσμη ηλεκτρονίων.

Πέτκου, Βασιλική

The subject of this diploma thesis is the dosimetry in radiotherapy using electron radiation on the eye area. In the first part the theoretical background was analyzed to fully understand the issue. The radiation therapy and the way that electrons infiltrate the matter and produce phenomenon was extensively described.The second part is the description of the experimental procedure. The experimental study was done in Cancer Hospital of Thessaloniki «Theageneio». In depth, the eye shields were placed at the linear accelerator of the hospital and after processing through PROFILER program, the absorbed dose was analyzed. Then, the comparation of the eye shields carried out based on the results.
Το θέμα της παρούσας πτυχιακής εργασίας είναι η δοσιμετρία κατά την ακτινοθεραπεία με ακτινοβολία ηλεκτρονίων στην περιοχή του οφθαλμού. Στο πρώτο μέρος αναλύθηκε το θεωρητικό υπόβαθρο για την πλήρη κατανόηση του θέματος. Περιγράφηκε διεξοδικά η ακτινοθεραπεία και ο τρόπος με τον οποίο τα ηλεκτρόνια διεισδύουν στην ύλη και παράγουν φαινόμενα. Στο δεύτερο μέρος γίνεται η περιγραφή της πειραματικής διαδικασίας. Η πειραματική μελέτη έγινε στο Α.Ν.Θ.«Θεαγένειο». Πιο συγκεκριμένα, τοποθετήθηκαν προστατευτικά οφθαλμικού κόγχου στον γραμμικό επιταχυντή του νοσοκομείου και ύστερα από επεξεργασία μέσω του προγράμματος PROFILER, αναλύθηκε η απορροφούμενη δόση. Στη συνέχεια έγινε σύγκριση των προστατευτικών με βάση των αποτελεσμάτων.

info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Graduate Thesis / Πτυχιακή Εργασία

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Ελληνική γλώσσα

2016
2016-10-17T11:06:15Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Θετικών Επιστημών, Τμήμα Φυσικής

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.