δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2016 (EL)
TrafficPicker

Ζήσης, Νικόλαος Παναγιώτης

Αντικείμενο της παρούσας εργασίας είναι να δημιουργήσει ένα εργαλείο για τους οδηγούς χρησιμοποιώντας την τεχνολογία των κινητών συσκευών. Σε μεγάλεις πόλεις παρατηρείται πρόβλημε με την κίνηση και επίσης προβλήματα με τα ατυχήματα. Στόχος της παρούσας εργασίας ειναι να προσφέρει σε πραγματικό χρόνο την κίνηση που υπάρχει σε μια συγκεκριμένη διαδρομή που θέλει να ακολουθήσει ο χρήστης. Για να επιτευθεί αυτό η εφαρμογή χρησιμοποιεί τους αισθητήρες (sensor) των κινητών συσκευών και πιο συγκεκριμένα την GPS τεχνολογία. Παράλληλα όπως προαναφέρθηκε, σε μεγάλεις πόλεις είναι πιο συχνό το φαινόμενο των ατυχημάτων. Για αυτό το λόγο έχει αναπτυχθεί μια υπηρεσία στην ίδια την εφαρμογή σύμφωνα με την οποία ο χρήστης μπορεί να καταγράψει ένα ατύχημα που συνέβησε. Μόλις γίνει η καταγραφή του ατυχήματος εμφανίζεται σε πραγματικό χρόνο σε όλους τους χρήστες ένα εικονίδιο πάνω στο χάρτη στο οποίο μπορούν να δουν όλες τις πληροφορίες του ατυχήματος.
Subject of this work is to create a driving tool using the technologies of the mobile phones. In big cities, many traffic problems and problems with accidents are noticed. So the focus of this work is to offer real-time traffic on a specific route that a user wants to use. To achieve that the application uses the sensors of the mobiles phones and more specific the GPS technology that is plugged in to the phones. At the same, as we said above it is more likely accidents to happen in big cities. For this reason, a service is implemented inside the application that gives the opportunity to users to record a accident that happened. As soon as the record of the accident is finished , an icon is displayed on the map of the application in real - time and if a user clicks it , he/she can see the details of this accident.

info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Graduate Thesis / Πτυχιακή Εργασία

Πλοήγηση
Navigation
GPS
Android

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Ελληνική γλώσσα

2016-11-07T12:29:56Z
2016


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Θετικών Επιστημών, Τμήμα Πληροφορικής

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.