Τεχνητή Νοημοσύνη σε παίγνια λαβυρίνθου

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2016 (EL)
Τεχνητή Νοημοσύνη σε παίγνια λαβυρίνθου

Κύρκου, Λαμπρινή

The objective of this thesis is the implementation of an artificial intelligence agent for labyrinth games. The main concern was the development of an algorithm that would not only be able to find the correct path towards the labyrinth’s exit, but also be able to foresee the opponent's movement so that it can capture them, preventing them of reaching the labyrinth’s exit. Moreover, there are several different items that take part in the implemented game, where each of them leads to a different outcome and has a possibility to fail. Therefore, due to the problem’s nature, search trees were used and algorithms have been applied on them to solve the problem. The Expectiminimax algorithm was implemented and used as it was more fit for the task in hand, as probability nodes were involved.
Αντικείμενο της παρούσας εργασίας είναι η υλοποίηση αλγορίθμου τεχνητής νοημοσύνης σε παίγνια λαβυρίνθου. Κυριότερο στοιχείο της εργασίας είναι η ανάπτυξη ενός αλγορίθμου που να είναι ικανός να όχι μόνο να βρίσκει το βέλτιστο μονοπάτι προς την έξοδο του λαβυρίνθου, αλλά και να κρίνει πώς θα κινηθεί ο αντίπαλος παίκτης ώστε να τον αιχμαλωτίσει, αποτρέποντας τον παράλληλα από το να διαφύγει από την έξοδο. Επιπλέον, εμπλέκονται αντικείμενα με διάφορε ιδιότητες και παράγοντας τύχης που αφορά την επιτυχία ή μη των αντικειμένων. Συνεπώς, λόγω της φύσεως του προβλήματος, χρησιμοποιήθηκαν για την επιλυσή του δέντρα αναζήτησης και εφαρμόστηκαν αλγόριθμοι πάνω σε αυτά. Ο αλγόριθμος που εφαρμόστηκε τελικά ήταν ο expectiMiniMax στον οποίο εμπλέκονται κόμβοι τύχης.

info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Graduate Thesis / Πτυχιακή Εργασία

Intelligent Agent
Τεχνητή Νοημοσύνη
Επίλυση προβλημάτων με minimax
Artificial Intelligence
Ευφϋής Πράκτορας
Problem Solving with minimax algorithms

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Ελληνική γλώσσα

2016
2016-11-07T12:44:47Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Θετικών Επιστημών, Τμήμα Πληροφορικής

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.