Στοματολογικές εκδηλώσεις στον σακχαρώδη διαβήτη

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΣτοματολογικές εκδηλώσεις στον σακχαρώδη διαβήτη

Ματιάκης, Απόστολος
Διδάγγελος, Τριαντάφυλλος

Periodontal disease, xerostomia, oral infections, oral lichen planus and stomatodynia (burning mouth syndrome) are oral manifestations of Diabetes Mellitus. The oral manifestations of Diabetes Mellitus have been recognised of great importance over the past few decades. Data from numerous epidemiologic, prospective and cross-sectional studies indicate that diabetes mellitus (DM, both type 1 and 2) increases the prevalence, incidence, and severity of periodontitis (the main manifestation of DM), suggesting that diabetes predisposes subjects to periodontitis and to other manifestations, also. From the other side, several studies have shown that treatment of periodontitis results in an improved glycemic control in subjects who have DM. Thus, these data suggest that periodontitis exacerbates diabetes and a “bidirectional relationship” exists between periodontitis and DM. However, the mechanisms that explain this two-way relationship, especially the direct effect of periodontitis on DM condition, are not yet well understood. Furthermore, results from several cross-sectional studies also suggest an association between the severity of diabetic end-organ complications and the presence of periodontitis. Good glycemic control results in decreased oral manifestations. This article review the current literature of the association between periodontitis and DM, and the possible effect of periodontitis on glycemic control and organ damage with the goal of promoting collaborative work between diabetologists and dentists in managing DM subjects with periodontal disease.
Στις στοματολογικές εκδηλώσεις ασθενών με Σακχαρώδη Διαβήτη υπάγονται η περιοδοντική νόσος, η ξηροστομία, οι λοιμώξεις, ο ομαλός λειχήνας του βλεννογόνου του στόματος και η στοματοδυνία. Oι στοματολογικές εκδηλώσεις στον Σακχαρώδη Διαβήτη έχουν αποκτήσει ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον τα τελευταία χρόνια καθώς ενδέχεται να υπάρχει μία αμφίδρομη σχέση μεταξύ αυτών και του ΣΔ. Από τη μία πλευρά υπάρχουν αρκετές επιδημιολογικές, προοπτικές και διασταυρούμενες μελέτες, οι οποίες δείχνουν ότι ο Σακχαρώδης Δια- βήτης (τύπου 1 και 2) αποτελεί έναν ισχυρό παράγοντα κινδύνου για την ανάπτυξη της περιοδοντίτιδας (η οποία αποτελεί και τη σημαντικότερη εκδήλωση), αλλά και των υπολοίπων εκδηλώσεων. Από την άλλη πλευρά η περιοδοντίτιδα έχει ενοχοποιηθεί για την επιδείνωση του γλυκαιμικού ελέγχου σε άτομα με διαβήτη. Oι μηχανισμοί και για τις δύο καταστάσεις δεν έχουν απόλυτα διευκρινισθεί. Επιπρόσθετα, υπάρχουν αρκετές μελέτες που δείχνουν ότι η σοβαρότητα της πε- ριοδοντίτιδας σχετίζεται και με τη βαρύτητα των διαβητικών επιπλοκών. Σκοπός της παρούσας ανασκόπησης είναι να μελετήσει την πρόσφατη βιβλιογραφία, η οποία αφορά στις στοματικές εκδηλώσεις του Σακχαρώδους Διαβήτη, τους πιθανούς παθογενετικούς μηχανισμούς καθώς και στη θεραπευτική αντιμετώπιση. Η καλή ρύθμιση του διαβήτη συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του κινδύνου εμφάνισης των στοματολογικών εκδηλώσεων. Συνεπώς, συνιστάται η καλή συνεργασία μεταξύ ασθενών, οδοντιάτρων και διαβητολόγων, η οποία μπορεί να οδηγήσει στην καλύτερη θεραπευτική αντιμετώπιση του διαβήτη και των επιπλοκών του.

Article / Άρθρο
info:eu-repo/semantics/article

Oral lichen planus
Burning mouth syndrome
Στοματοδυνία
Diabetes mellitus
Ξηροστομία
Περιοδοντίτιδα
Xerostomia
Oral infections
Oral mucosa
Βλεννογόνος στόματος
Ομαλός λειχήν του στόματος
Periodontal disease
Ενδοστοματικές λοιμώξεις
Σακχαρώδης διαβήτης

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Ελληνική γλώσσα

2012
2016-11-11T08:13:17Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Επιστημών Υγείας, Τμήμα Ιατρικής

Ελληνικά Διαβητολογικά Χρονικά, vol.25 no.4 [2012] p.193-203

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.