Τέσσερις περιπτώσεις ινώδους διαβητικής μαστοπάθειας

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2008 (EN)
Τέσσερις περιπτώσεις ινώδους διαβητικής μαστοπάθειας

Καραμήτσος, Δημήτριος - Σπυρίδων - Έριχ
Ηλιάδης, Φώτιος
Ζαντίδης, Α.
Διδάγγελος, Τριαντάφυλλος

Four cases of diabetic fibrous mastopathy were described —in three type 1 diabetic women and one type 2 diabetic woman. In all these women the diagnosis has been made after biopsy —one with fine needle— but in three of them were confirmed also after surgical operation. The fibrous diabetic mastopathy may represent an immune reaction to AGES with attraction of macrophages and lymphocytes which produce cytokines and through TGF‚1 the collagen which produced ultimately increases the fibrous tissue. Surgeons, gynaecologists, diabetologists, and general practitioners must be aware of this complication which appears in diabetic women and rarely in diabetic men.

Article / Άρθρο
info:eu-repo/semantics/article

Mammary nodules
TGFβ1
Fibrosis
Όζοι μαστού
Ίνωση

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Greek

2016-11-11T11:27:10Z
2008


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Επιστημών Υγείας, Τμήμα Ιατρικής

Ελληνικά Διαβητολογικά Χρονικά, vol.21 no.4 [2008] p.301-304
urn:ISSN:1106-3270

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)