Συχνότητα της περιφερικής αγγειοπάθειας σε ασθενείς με σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΣυχνότητα της περιφερικής αγγειοπάθειας σε ασθενείς με σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2

Δημητρίου, Δ.
Καραμήτσος, Δημήτριος - Σπυρίδων - Έριχ
Διδάγγελος, Τριαντάφυλλος
Μπακατσέλος, Σπ.
Ρωμανίδου, Α.
Δουλγέρης, Χ.
Κούρτογλου, Γ.

Aim:To determine the prevalence of Peripheral Arterial Disease (PAD) in Greek patients with Diabetes Mellitus type 2 (DM), who followed up in Diabetes Center of 2nd Department of Internal Medicine, Aristotle University of Thessaloniki, Hippocration Hospital. Patients- Methods: We studied 402 consecutive patients with DM, 259 women, with mean age 60.3 years (range 35-75 years), who followed up in Diabetes Center in a four month period. The median known duration of DM was 10.86 years (range 1-41 years). Patients divided in two groups according to duration of DM: Group A (n=193) with duration >10 years and Group B (n= 209) with duration <10 years. Results: Gangrene was present in 4 patients (1%) and amputation in 8 patients (2%) (4 at the finger level of the lower extremities and 4 below knee). Intermittent claudication was present in 25 patients (6.2%) and rest pain 2 patients (0.5%). Pulse absence in one femoral artery was observed in 5 patients (1.3%), absence of popliteal pulses in 11 patients (2.8%), absence of dorsalis pedis pulse in 48 legs – 32 patients (8%) and absence of posterior tibial pulse in 44 legs – 28 patients (7%). Absence of one or more peripheral arterial pulses were observed in 36 patients (12%). The Ankle-Brachial arterial Index (ABI) was assessed in all patients with a Doppler device. The index was <0.9 in 51 legs (6.3%) and <0.7 in 5 patients (1.3%) and 9 legs (1.13%). Sixteen patients from group A (8.3%) presented intermittent claudication versus 9 patients from group B (4.34%), p=0.05. One hundred sixty nine patients with DM (42%) were smokers. Dorsalis pedis pulses were absent in 17.6% and posterior tibial pulses were absent in 14.7% of them, versus 7.87% (p=0.012) and 6.66% (p<0.032) in non-smokers patients, respectively. Conclusions: Long duration of Diabetes Mellitus type 2 and cigarette smoking are significant risk factors for development of peripheral artery disease. Patients with these factors must be evaluated by Ankle-Brachial arterial Index.

Article / Άρθρο
info:eu-repo/semantics/article

Περιφερική μακροαγγειοπάθεια
Peripheral Vascular Disease

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Ελληνική γλώσσα

2006
2016-11-14T06:38:07Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Επιστημών Υγείας, Τμήμα Ιατρικής

Ελληνικά Διαβητολογικά Χρονικά, vol.19 no.2 [2006] p.118-122
urn:ISSN:1106-3270

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.