Ποιότητα ζωής και σακχαρώδης διαβήτης τύπου 1

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΠοιότητα ζωής και σακχαρώδης διαβήτης τύπου 1

Κουβάτσου, Ζ.
Μαρίνα, Ε.
Καραμήτσος, Δημήτριος - Σπυρίδων - Έριχ
Γρηγοριάδου, Ε.
Πήτα, Γλυκερία
Διδάγγελος, Τριαντάφυλλος

Quality of life may be significantly affected in type 1 Diabetes Mellitus subjects and seems to be highly related to depression, self-image, and everyday life of the diabetic individuals. Diabetes is a challenging disease because of its chronic nature, long-term complications and high demands for daily monitoring and care. It may be perceived as threatening to the extent that it interferes with social, physical, psychological or role functioning. The latter are the four primary domains of quality of life, which in clinical practice represents the functional effects of an illness and its consequent therapy upon a patient, as perceived by the patient. Thus, the management of diabetes is clearly a complex behavioral process, influenced by a multitude of disease, individual, psychosocial, situational and nutritional variables. In particular, demographic and health background variables, blood glucose levels (especially hypoglycemia – the major disadvantage to therapy), psychosocial parameters and attitudes towards diabetes were examined, in order to investigate their impact on various aspects of quality of life. The present study aimed at the evaluation of the quality of life (QoL) of Greek type 1 diabetic subjects. This research is a precursor of a project entitled: ‘Enhancement of Quality of Life in Type 1 Diabetic subjects’. Patients – Method: In sixty-nine participants with DM type 1 (32 men), aged 18-55 years, were administered QOLID-89 measuring QoL and functioning levels, SCL-90-R estimating psychopathology, ASI measuring the anxiety sensitivity in everyday life, BDI-II measuring possible depression and EDI evaluating nutritional habits and/or disorders as well as self-image of the diabetics. The statistical package SPSS v.12 was used for Pearson’s partial and multiple correlations. According to the results, patients with IDDM1 seem to face difficulties regarding the four primary domains of the health-related quality of life: The smaller the QOLID-89 scores, the more patients worry about their condition and the harder their everyday life becomes, since their social life, emotional well being, attention, and nutritional habits are affected, as well as the overall quality of life. In addition, self-reported symptoms of disturbed sleep have been found to correlate positively to pain, attention, concentration, memory, social isolation and overall quality of life. Furthermore, the subjective perception of quality of life was associated with problems the participants have in discussing their disease with other people. The fear of having hypoglycemic episodes and the disappointment from their own body image seem to affect patients’ well-being negatively.

Article / Άρθρο
info:eu-repo/semantics/article

Depression
Anxiety
Κατάθλιψη
Άγχος

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Ελληνική γλώσσα

2006
2016-11-14T06:52:05Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Επιστημών Υγείας, Τμήμα Ιατρικής

Ελληνικά Διαβητολογικά Χρονικά, vol.19 no.4 [2006] p.282-294
urn:ISSN:1106-3270

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.