Σχεδίαση καταχωρητή ολίσθησης γραμμικής ανάδρασης με έλεγχο

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2016 (EL)
Σχεδίαση καταχωρητή ολίσθησης γραμμικής ανάδρασης με έλεγχο

Μπακώσης, Βασίλειος

Αρχικά γίνεται μια συνοπτική εισαγωγή στους LFSRs. Ξεκινώντας από το φλιπ φλοπ και συνεχίζοντας στη φιλοσοφία του καταχωρητή, δίνεται έμφαση στο επίπεδο λογικής και εισάγεται η τεχνολογία των C2MOS flip flops. Στη συνέχεια μελετώνται τα εργαλεία που χρησιμοποιούνται στα πλαίσια της εργασίας, και γίνονται οι πρώτες υλοποιήσεις. Στο επόμενο κεφάλαιο περιγράφεται λεπτομερώς η υλοποίηση του LFSR ξεκινώντας από το D flip flop και καθώς εισάγονται οι όποιες βελτιώσεις σημειώνονται και τα αντίστοιχα σχόλια. Τέλος, εξάγονται τα αποτελέσματα της προσομοίωσης και γίνονται κάποια τελικά σχόλια. Η συγκεκριμένη σχεδίαση του ελεγχόμενου LFSR βασίστηκε στο paper Gated-Clock Design of Linear-Feedback Shift Registers, Walter Aloisi and Rosario Mita, Member, IEEE.
In the beginning there is a brief introduction to LFSRs. Starting with the flip flop and diving into the register’s philosophy, the emphasis is on the logical layer and the C2MOS technology is being introduced. Later on, the tools that are used throughout the research are being analysed, and some implementations are done as examples. In the next chapter the implementation of the LFSR is studied down to the detail, beginning with the D flip flop, and wherever an improvement is introduced, the related comments are made. Finally, the simulation results are discussed. This particular LFSR design is based on the paper Gated-Clock Design of Linear-Feedback Shift Registers, Walter Aloisi and Rosario Mita, Member, IEEE.

info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Graduate Thesis / Πτυχιακή Εργασία

Flip-flop control
Καταχωρητής ολίσθησης γραμμικής ανάδρασης
Pseudo-random number generator
Linear feedback shift register
Έλεγχος φλιπ-φλοπ
Γεννήτρια ψευδοτυχαίων αριθμών

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Ελληνική γλώσσα

2016
2016-11-14T09:01:54Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Θετικών Επιστημών, Τμήμα Πληροφορικής

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.