Επίδραση της τορλεστάτης στην ημερονύκτια διακύμανση της μεταβλητότητας της καρδιακής συχνότητας σε ασθενείς με διαβητική νευροπάθεια του αυτόνομου νευρικού συστήματος

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΕπίδραση της τορλεστάτης στην ημερονύκτια διακύμανση της μεταβλητότητας της καρδιακής συχνότητας σε ασθενείς με διαβητική νευροπάθεια του αυτόνομου νευρικού συστήματος

Κοντόπουλος, Αθανάσιος
Καραμήτσος, Δημήτριος - Σπυρίδων - Έριχ
Άθυρος, Βασίλειος
Παπαγεωργίου, Αθανάσιος
Διδάγγελος, Τριαντάφυλλος

Purpose: Evaluation of the effect of tolrestat, an aldose reductase inhibitor, on heart rate variability (HRV), a reliable index of sympathovagal interaction, in 8-hour time intervals, given the paradoxical dominance of sympathetic over vagal tone during the night hours in patients (pts) with diabetic autonomic neuropathy (DAN). The effect of aldose reductase inhibitors on the circadian pattern of autonomic function in DAN pts has not been studied. Patients-Methods: 45 pts with DAN (mean age 52 years), 22 IDDM, 23 NIDDM, were randomized into tolrestat (n=22, 200 mgr/day) or placebo (n-23). Parameters of HRV frequency domain were assessed in 8-hour time intervals at baseline and after one year of treatment with a digital Holter monitor. 20 pts with diabetes without DAN and 20 normal subjects were used as controls. Results: In comparison to placebo, tolrestat improved significantly (p<0.05) all HRV frequency domain indices during the entire 24-hour period. During the night 8-hour period 23.00-7.00, time at which prevalence of sympathetic tone was most markedly increased, tolrestat increased high frequency power (vagal), decreased low frequency power (sympathetic) and their ratio (sympathovagal), p<0.01 for all three counts, in comparison to baseline and placebo. Nevertheless, the low to high frequency power ratio was still higher in DAN pts than controls for the 23.00-7.00 time interval, but in a lesser degree. Con- clusions: The improvement of sympathovagal interaction by tolrestat in DAN pts at time interval most adversely affected might be beneficial in reducing malignant ventricular arrhythmias and sudden death in these pts.

Article / Άρθρο
info:eu-repo/semantics/article

Diabetic autonomic neuropathy
Τολρεστάτη
Diabetes Mellitus Tolrestat
Νευροπάθεια του αυτόνομου νευρικού συστήματος

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Ελληνική γλώσσα

2004
2016-11-14T11:07:10Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Επιστημών Υγείας, Τμήμα Ιατρικής

urn:ISSN:1106-3270
Ελληνικά Διαβητολογικά Χρονικά, vol.17 no.1 [2004] p.60-69

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.