Διαβητική νευροπάθεια αυτόνομου νευρικού συστήματος του κυκλοφορικού

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΔιαβητική νευροπάθεια αυτόνομου νευρικού συστήματος του κυκλοφορικού

Διδάγγελος, Τριαντάφυλλος

Cardiovascular autonomic neuropathy (CAN) is a common and early complication of Diabetes Mellitus. It is a major contributor to the increased morbidity and mortality rates in the diabetic population. Both sudden death and silent myocardial ischaemia have been attributed to CAN. It can also cause many other problems to diabetic patients. Not long ago, CAN was believed to be a late complication of diabetes. Newer techniques have been developed for the detection of CAN, recently and it has become clear that autonomic function may become abnormal early in the course of diabetes. The clinical significance of CAN has been well recognized and established, recently. The role of good glycaemic control has been determined to development and progression of CAN in the latest years. Many pharmaceutical agents, which are active on major pathophysiological pathways of diabetic neuropathy, have been tested in clinical studies with promising results.

Article / Άρθρο
info:eu-repo/semantics/article

Diabetes mellitus
Κυκλοφορικό σύστημα
Cardiovascular autonomic Neuropathy
Σακχαρώδης διαβήτης
Νευροπάθεια ΑΝΣ

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Ελληνική γλώσσα

2016-11-15T07:47:43Z
2001


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Επιστημών Υγείας, Τμήμα Ιατρικής

Ελληνικά Διαβητολογικά Χρονικά, vol.14 no.2 [2001] p.157-170
urn:ISSN:1106-3270

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.