Άπειρη πυρηνική ύλη και εισαγωγή στην καταστατική εξίσωση αστέρα νετρονίων

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2016 (EL)
Άπειρη πυρηνική ύλη και εισαγωγή στην καταστατική εξίσωση αστέρα νετρονίων

Χατζηχιδήρογλου, Ηλίας

In Chapter-1 we are presenting some introductionary thermodynamical concepts, the Standar Model and the SU(3) particle groups for baryons and mesons, the nuclear interaction in vacuum and nuclear models. There are also discussed some Astrophysics issues about neutron stars, like the Supernovae mechanism, while the equation of state for the crust and the outer core of neutron stars are given relatively analytical in the respective study of cold dense matter. For physical description at a first approximation of the inner core we need to develop the model of infinite nuclear matter. The energy and matter density in this regime are in the order of magnitude of nuclear matter, suggesting as a good theory the Relativistic Quantum Field Theory (Relativistic QFT), and so we give the fields Klein-Gordon, Dirac and Proca equation at Chapter-3. For a smoother introduction in QFT we present in Chapter-2 the non-relativistic field theory, classical and quantum, where Noether’s theorem about symmetries and conserved physical quantities is also discussed. In Chapter-4 we develop some concepts of quantum hadrodynamics and especially the relativistic mean field theory (RMF). In Chapter-5 we are presenting the results and conclusions of the computational part of this study, and we compare two parameter sets of nuclear matter, QHD-I and NL3, for different values of asymmetry parameter.
Στο Κεφάλαιο-1 αναπτύσσουμε τις εισαγωγικές θερμοδυναμικές έννοιες, το Standar Model και τις ομάδες βαρυονίων και μεσονίων, τις πυρηνικές αλληλεπιδράσεις στο κενό και τα πυρηνικά πρότυπα. Δίνονται ακόμα κάποια στοιχεία Αστροφυσικής που επαφίονται στον αστέρα νετρονίων, όπως ο μηχανισμός δημιουργίας εκρήξεων Supernovae, ενώ σχετικά αναλυτικά συζητιέται και η καταστατική εξίσωση που αφορά το φλοιό και τον εξωτερικό του πυρήνα. Για να περιγράψουμε σε πρώτη προσέγγιση τον εσωτερικό πυρήνα του άστρου χρειάζεται να αναπτύξουμε το μοντέλο της άπειρης πυρηνικής ύλης. Οι πυκνότητες ύλης και ενέργειας που επικρατούν εκεί κάνουν τη σχετικιστική κβαντική θεωρία πεδίου (ΚΘΠ) την κατάλληλη θεωρία για να κατασκευάσουμε το ζητούμενο μοντέλο της κρύας πυκνής ύλης, και αυτό αναπτύσσεται στο Κεφάλαιο-3, όπου συζητάμε τα πεδία Klein-Gordon, Dirac και την εξίσωση Proca. Για την ομαλότερη εισαγωγή στην ΚΘΠ στο Κεφάλαιο-2 παρουσιάζεται η μη-σχετικιστική θεωρία πεδίου, κλασική και κβαντική, καθώς και το θεώρημα της Noether για τις διατηρήσιμες φυσικές ποσότητες. Στο Κεφάλαιο-4 αναπτύσσεται η κβαντική αδρονιοδυναμική και συγκεκριμένα η σχετικιστική θεωρία μέσου πεδίου (Relativistic Mean Field Theory-RMF). Στο Κεφάλαιο-5 προχωράμε σε παρουσίαση των αποτελεσμάτων του υπολογιστικού μέρους της εργασίας και σε συγκρίσεις δύο πακέτων παραμέτρων, του QHD-I και NL3, για διάφορες τιμές της παραμέτρου συμμετρίας.

info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Graduate Thesis / Πτυχιακή Εργασία

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Ελληνική γλώσσα

2016
2016-11-15T09:25:34Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Θετικών Επιστημών, Τμήμα Φυσικής

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.