Σχεδίαση, Κατεργασία και Δυναμικός έλεγχος Μηχανισμού οδηγητικών καμπύλων

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2012 (EL)
Σχεδίαση, Κατεργασία και Δυναμικός έλεγχος Μηχανισμού οδηγητικών καμπύλων

Μαμούρη, Πολυχρονία

Αντικείμενο της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η σχεδίαση, η κατεργασία και ο δυναμικός έλεγχος ενός επίπεδου μηχανισμού οδηγητικής καμπύλης. Αρχικά για την κατασκευή της οδηγητικής καμπύλης επιλέχθηκε ένας μηχανισμός οδηγητικής καμπύλης, δισκοειδούς μορφής, με ακόλουθο στρόφαλο, με τροχίσκο, μη έκκεντρης τοποθέτησης σε σχέση με τον κνώδακα του μηχανισμού. Ο υπολογισμός των συντεταγμένων των σημείων του περιγράμματος της οδηγητικής καμπύλης έγινε με την βοήθεια μαθηματικού λογισμικού και στην συνέχεια, αφού σχεδιάστηκε το γεωμετρικό μοντέλο της οδηγητικής καμπύλη (CAD), έγινε η κατεργασία σε CNC κέντρο κατεργασίας εκτελώντας κώδικα κατεργασίας από CAM λογισμικό. Για τον δυναμικό έλεγχο του μηχανισμού οδηγητικής καμπύλης, σχεδιάστηκε και κατασκευάστηκε μια πρότυπη μηχανική διάταξη, η οποία αναλύθηκε με τη μέθοδο πεπερασμένων στοιχείων (FEM) και προσδιορίστηκαν θεωρητικά οι ιδιοσυχνότητες της διάταξης με ανάλυση των ιδιομορφών (Modal Analysis). Για τον πειραματικό έλεγχο της μηχανικής διάταξης διεξήχθησαν μια σειρά μετρήσεων στο εργαστήριο, όπου προσδιορίστηκαν οι ιδιοσυχνότητες της διάταξης. Οι τιμές που ελήφθησαν πειραματικά συγκρίθηκαν με τις αντίστοιχες θεωρητικές. Το συμπέρασμα της όλης εργασίας χαρακτήρησε την πρότυπη μηχανική διάταξη του μηχανισμού οδηγητικής καμπύλης ως επιτυχημένο.
Scope of this study is designing, manufacturing and dynamic analysis of a planar cam follower system. Specifically, a disc cam-follower system is considered. In order to work out the rectangular coordinates of points defining the cam profile, an oscillating cam follower system is chosen. The follower surface of system is roller and the follower translates along an axis passing through the cam center of radiation. Using mathematical software the points of the cam curve are calculated. A geometric model of the cam is designed in CAD software and it is manufactured by a CNC machine. The post processing of manufacturing is executed by CAM software. A prototype mechanism is designed for a dynamic analysis of the cam system and it is constructed. The model of the prototype mechanism is analyzed with finite element method and its natural frequencies are theoretically determined by modal analysis. For inspection of this prototype mechanism in the laboratory, several measurements are executed in the laboratory and natural frequencies are defined. Comparing the results obtained by measurements in laboratory with those by modal analysis, the model of the prototype mechanism is characterized as successful.

info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Graduate Thesis / Πτυχιακή Εργασία

Μέθοδος πεπερασμένων στοιχείων
Cam Mechanism
Modal Analysis
Μηχανισμός οδηγητικής καμπύλης Ανάλυση ιδιομορφών
FEM

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Ελληνική γλώσσα

2012
2016-11-22T10:08:24Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Πολυτεχνική Σχολή, Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.