Οι επιπτώσεις ενός ασκησιογενούς προγράμματος νοσηλευτικής παρέμβασης σε οστικά, νευρομυϊκά και αρχιτεκτονικά χαρακτηριστικά ασθενών της μονάδας εντατικής θεραπείας

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΟι επιπτώσεις ενός ασκησιογενούς προγράμματος νοσηλευτικής παρέμβασης σε οστικά, νευρομυϊκά και αρχιτεκτονικά χαρακτηριστικά ασθενών της μονάδας εντατικής θεραπείας

Ελεσνίτσαλης, Γεώργιος Η.

PhD Thesis / Διδακτορική Διατριβή
info:eu-repo/semantics/doctoralThesis

Νευρικός ερεθισμός
Σύνθετο μυϊκό δυναμικό ενέργειας
Ταχύτητα Αγωγιμότητας
Conduction velocity
Ηλεκτρικός ερεθισμός
Γωνία πτέρωσης
Clinical exercise physiology
Compound muscle action potential
Νευρομυϊκή ηλεκτροδιέγερση
Neural stimulation
Pennation angle
Νευρομυϊκά νοσήματα, Φυσικοθεραπεία
Κλινική φυσιολογία της άσκησης
Neuromuscular diseases, Physical therapy
Electric stimulation
Neuromuscular electrical stimulation


Ελληνική γλώσσα

2016
2016-12-01T12:24:50Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Σέρρες)

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.