Επιληπτικές κρίσεις ύστερα από χορήγηση ξυλαζίνης σε ίππο

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society  | ΕΚΤ eJournals
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2017 (EL)

Επιληπτικές κρίσεις ύστερα από χορήγηση ξυλαζίνης σε ίππο (EL)
Seizure activity after xylazine administration in a horse (EN)

SAVVAS (Ι. ΣΑΒΒΑΣ), I.

Δύστροπος επιβήτορας, που προσκομίστηκε για ορχεκτομή, εμφάνισε έντονο στρες κατά την προσπάθεια συγκράτησης του για την τοποθέτηση σφαγιτιδικου καθετήρα. Η χορήγηση ξυλαζίνης ενδοφλέβια κατευθείαν από τη σύριγγα προκάλεσε την κατάρρευση του ζώου και την ανάπτυξη επιληπτικής κρίσης. Η κατάσταση αντιμετωπίστηκε επιτυχώς με τη χορήγηση ακετυλοπρομαζίνης και υγρών ενδοφλεβίως. Η επιληπτική κρίση λύθηκε μέσα σε δυο περίπου λεπτά. Περίπου 90 λεπτά μετά τηνπτώση του το ζώο στάθηκε όρθιο. Δεν διαπιστώθηκε ένδειξη σχηματισμού αιματώματος στην περιοχή της έγχυσης της ξυλαζίνης. Η επέμβαση έγινε 8 ημέρες μετά το επεισόδιο, χωρίς επιπλοκές. Η ξυλαζίνη σε καταστάσεις στρες μπορεί να διεγείρει περισσότεροτους α1- και λιγότερο τους α2-αδρενεργικους υποδοχείς, με αποτέλεσματη διέγερση του κεντρικού νευρικού συστήματος. Επίσης,υπάρχει η πιθανότητα η ξυλαζίνη να ευαισθητοποίησε το μυοκάρδιο στις ενδογενείς κατεχολαμίνες, με αποτέλεσμα τις καρδιακές αρρυθμίες και την εγκεφαλική υποξία. Η χρήση της ξυλαζίνης σε στρεσαρισμένα ζώα μπορεί να αυξήσει τις πιθανότητες εμφάνισης ανεπιθύμητων ενεργειών. (EL)
A vicious stallion, schedule for castration, became very stressed during the attempts to place a jugular catheter. Finally, xylazine was injected direcdy from the syringe into the jugular vein and immediately the animal fell down and developed seizures. Acepromazine and fluids were administered to successfully treat the condition. No evidence of haematoma formation was noticed. Xylazine in stressed animals may activate al-adrenoceptors, resulting to central neural system excitement and seizures. Moreover, xylazine may had sensitized the myocardium to endogenous catecholamines, resulting to cardiac arrhythmias, cerebral hypoxia and seizures. Xylazine administration in stressed animals may increase the incidence of adverse reactions. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

ξυλαζίνη (EL)
επιληπτικές κρίσεις (EL)
Ίππος (EL)
xylazine (EN)
Horse (EN)
seizures (EN)


Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society

Αγγλική γλώσσα

2017-11-27


Hellenic Veterinary Medical Society / Ελληνική Κτηνιατρική Εταιρεία (EN)

1792-2720
2585-3724
Περιοδικό της Ελληνικής Κτηνιατρικής Εταιρείας; Τόμ. 57 Αρ. 2 (2006); 116-121 (EL)
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society; Vol. 57 No. 2 (2006); 116-121 (EN)

Copyright (c) 2017 I. SAVVAS (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.