Ο πλακούντας των σπερμάτων της ελαιοκράμβης στη διατροφή των βοοειδών

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society  | ΕΚΤ eJournals
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΟ πλακούντας των σπερμάτων της ελαιοκράμβης στη διατροφή των βοοειδών (EL)
Canola meal in cattle rations (EN)

VALERGAKIS (Γ. Ε. ΒΑΛΕΡΓΑΚΗΣ), G. E.
OIKONOMOU (Γ. ΟΙΚΟΝΌΜΟΥ), G.

Η προσπάθεια της Ε.Ε. για τη διάδοση της καλλιέργειας των "ενεργειακών φυτών" με σκοπό την παραγωγή "βιοκαυσίμων" δημιουργεί ευνοϊκές προοπτικές για την καλλιέργεια της ελαιοκράμβης στην Ελλάδα, από το λάδι της οποίας παράγεται "βιο-ντίζελ". Μετά την εξαγωγή του λαδιού από τα σπέρματα της ελαιοκράμβης απομένει ο πλακούντας τους, ζωοτροφή πλούσια σε ολικές αζωτούχες ουσίες. Καθώς η Ελλάδα είναι έντονα ελλειμματική σε ζωοτροφές αυτού του τύπου, παρουσιάζεται δηλαδή ταυτόχρονα μια σημαντική ευκαιρία και για την ελληνική κτηνοτροφία. Επισημαίνεται ότι οι ποικιλίες της ελαιοκράμβης που καλλιεργούνται σήμερα περιέχουν σε ελάχιστη ποσότητα τους τοξικούς παράγοντες (ερουκικό οξυ και θειο-κυανογλυκοζίτες) που περιείχαν οι παλαιότερες. Στην παρούσα εργασία παρουσιάζονται: α) η μέθοδος εξαγωγής του λαδιού, η οποία μπορεί να επηρεάσει τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του πλακούντα, β) η χημική σύσταση, η θρεπτική αξία και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των αζωτούχων ουσιών του πλακούντα, γ) η χρησιμοποίηση του πλακούντα στα σιτηρέσια των βοοειδών και οι αποδόσεις των ζώων και δ) τα αποτελέσματα μιας προσομοίωσης χρήσης του πλακούντα και η οικονομικότητά του σε ελληνικές συνθήκες. Ο πλακούντας των σπερμάτων της ελαιοκράμβης μειονεκτεί σε θρεπτική αξία εκείνου των σπερμάτων της σόγιας, όχι όμως και έναντι εκείνων των σπερμάτων του βαμβακιού και του ηλίανθου. Παρουσιάζει μερικά ενδιαφέροντα χαρακτηριστικά, όπως η υψηλή περιεκτικότητα σε μεθειονίνη, ασβέστιο και φωσφόρο και μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε υψηλό ποσοστό στα ισορροπημένα σιτηρέσια των βοοειδών (15-20% της Ξηρής Ουσίας), χωρίς μείωση της κατανάλωσης τροφής και των αποδόσεων των ζώων. Εφόσον η τιμή του είναι μικρότερη από το 70-75% εκείνης του πλακούντα των σπερμάτων της σόγιας, τότε η χρήση του είναι και οικονομικά συμφέρουσα. (EL)
European Union's policy to promote the production of "bio-fuel" from "energy plants" creates a favourable perspective for rapeseed production in Greece. Rapeseed oil is used to produce "bio-diesel" and after its extraction, a high-protein meal results. Greece is a net importer of protein feeds, which means that a great opportunity arises for the local animal industry. It must be noted that the varieties of rapeseed that are currently used ("canola" or "double zero") contain only minimum amounts of the toxic factors (erucic acid and glucosinolates) of older varieties. In this study, we present: a) the oil extraction method which can affect the quality of canola meal, b) the chemical composition, the nutritive value and the qualitative characteristics of canola meal's nitrogen fraction, c) the use of canola meal in cattle rations and the productivity of cattle receiving these rations and d) the results of a simulation concerning the use and the profitability of canola meal under Greek conditions. Canola meal has a lower nutritional value compared to soybean meal, but not compared to cottonseed and sunflower meals. It presents some interesting features, namely a high methionine, calcium and phosphorus content and significant amounts can be included in balanced cattle rations (15-20% of dry matter), without any negative effect on feed consumption or animal productivity. Canola meal use in cattle rations is profitable when its price is less than 70-75% ofthat of soybean meal. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

πλακούντας σπερμάτων ελαιοκράμβης (EL)
βοοειδή (EL)
διατροφή (EL)
rations (EN)
Canola meal (EN)
cattle (EN)

Ελληνική Κτηνιατρική Εταιρεία (EL)
Hellenic Veterinary Medical Society (EN)

Αγγλική γλώσσα

2017-11-29


Hellenic Veterinary Medical Society / Ελληνική Κτηνιατρική Εταιρεία (EN)

1792-2720
2585-3724
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society; Vol 57, No 4 (2006); 315-329 (EL)
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society; Vol 57, No 4 (2006); 315-329 (EN)

Copyright (c) 2017 G. E. VALERGAKIS, G. OIKONOMOU (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.