Ο Streptococcus agalactiae ως αιτιολογικός παράγοντας σφοδρής κλινικής μαστίτιδας προβάτων

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society  | ΕΚΤ eJournals
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΟ Streptococcus agalactiae ως αιτιολογικός παράγοντας σφοδρής κλινικής μαστίτιδας προβάτων (EL)
Outbreak of mastitis in ewes caused by Streptococcus agalactiae (EN)

ZDRAGAS (Α. ΖΔΡΑΓΚΑΣ), A.
TSAKOS (Π. ΤΣΑΚΟΣ), P.
TSAKNAKIS (Η. ΤΣΑΚΝΑΚΗΣ), I.
KOTZAMANIDIS (Χ. ΚΟΤΖΑΜΑΝΙΔΗΣ), C.
ANATOLIOTIS (Κ. ΑΝΑΤΟΛΙΩΤΗΣ), K.

Μελετήθηκαν μαζικά κρούσματα οξείας κλινικής μαστίτιδας σε πρόβατα από επτά ποίμνια, που βρίσκονται στην ίδια περιοχή του Ν. Λάρισας. Ο αιτιολογικός παράγοντας της νόσου ταυτοποιήθηκε ως ο Streptococcus agalactiae με βάση τις βιοχημικές και ορολογικές δοκιμές. Επιπλέον, εφαρμογή της ανοσοηλεκτροφόρησης του παλλόμενου πεδίου (PFGE) σε αντιπροσωπευτικά στελέχη έδειξε πλήρη ομοιότητα των εξεταζόμενων στελεχών. Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι ο S. agalactiae πρέπει να θεωρείται σημαντικό παθογόνο αίτιο πρόκλησης μαστίτιδας των προβατίνων, που χαρακτηρίζεται από υψηλή νοσηρότητα, εύκολη μετάδοση και ταχεία μείωση της γαλακτοπαραγωγής. Η αντιμικροβιακή θεραπεία ήταν αναποτελεσματική, ακόμη και με αντιβιοτικά στα οποία τα στελέχη του S. agalactiae ήταν ευαίσθητα στο αντιβιόγραμμα, ενώ η χορήγηση αυτεμβολίου αποδείχθηκε ιδιαίτερα ελπιδοφόρος. (EL)
Many cases of acute clinical mastitis, in seven neighboring sheep flocks of Larissa Prefecture, were investigated. The causative agent was identified by biochemical and serological tests as Streptococcus agalactiae. Further investigation of the isolates by pulsed-field gel electrophoresis (PFGE) revealed identical profiles. The results indicate that S. agalactiae should be considered as a significant pathogen that induces mastitis in ewes; the disease is characterized by high morbidity, easy transmission between ewes and rapid reduction in milk production. The antibiotic therapy proved to be ineffective, even though antibiotics administered after the sensitivity test, however, the administration of an autovaccine was promising. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

πρόβατα (EL)
Streptococcus agalactiae (EL)
Μαστίτιδα (EL)
Mastitis (EN)
Streptococcus agalactiae (EN)
sheep (EN)


Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society

Αγγλική γλώσσα

2017-11-29


Hellenic Veterinary Medical Society / Ελληνική Κτηνιατρική Εταιρεία (EN)

1792-2720
2585-3724
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society; Vol 56, No 2 (2005); 114-121 (EL)
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society; Vol 56, No 2 (2005); 114-121 (EN)

Copyright (c) 2017 A. ZDRAGAS, P. TSAKOS, C. KOTZAMANIDIS, K. ANATOLIOTIS, I. TSAKNAKIS (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.