Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society  | ΕΚΤ eJournals
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΚωνσταντινίδης Πέτρος (1864-1913) (EL)
Petros Konstantinidis (1864-1913) (EN)

KARDOULIS (Α.Γ. ΚΑΡΔΟΥΛΗΣ), A. G.

Αυτό Το βιογραφικό άρθρο συντάχθηκε με τη συμπλήρωση80 χρόνων από την κήρυξη των Βαλκανικών Πολέμωνκαι σε ανάμνηση του εφέδρου Επικτηνιάτρου Πέτρου Κωνσταντινίδη (Π.Κ.), που ήταν η μόνη γνωστή απώλεια υγείας του ΚτηνιατρικούΚλάδου κατά τους αγώνες αυτούς. Ο Π.Κ., διπλωματούχοςτης Βασιλικής Στρατιωτικής Κτηνιατρικής Σχολής Βιέννης, ήταναπό τους pioneers της εξάσκησης του ελευθέρου επαγγέλματοςστην Αθήνα και, με τα εκλαϊκευτικά κτηνιατρικά βιβλία που έγραψε,συνετέλεσε στην εξύψωση της κτηνιατρικής φροντίδας και ευημερίαςτων ζώων στην Ελλάδα, σε μια εποχή, που δεν υπήρχε στηχώρα Κτηνιατρική Σχολή και η μόνη δημόσια Κτηνιατρική Υπηρεσίαήταν η στρατιωτική. (EL)
This biographical article has been edited with regard to the commemoration of eighty years since the BalKan Wars of 1912-1913 and in the memory of Petros Konstantinides (P.Κ.), reserve major of the Veterinary Corps, who was the only known casualty of the V.C. during these wars. P.K., diplomate of the Royal Military Veterinary School of Vienna, was a pioneer of the private exercise of the veterinary profession in Athens and contributed, with the booklets that he had edited, to the raising of the level of the veterinary care and animal welfare in this country. It is noteworthy that at that time there was not a Veterinary School in Greece and the only Veterinary Service existing was the military one. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion


Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society

Αγγλική γλώσσα

2017-12-19


Hellenic Veterinary Medical Society / Ελληνική Κτηνιατρική Εταιρεία (EN)

1792-2720
2585-3724
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society; Vol 54, No 3 (2003); 271-275 (EL)
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society; Vol 54, No 3 (2003); 271-275 (EN)

Copyright (c) 2017 A. G. KARDOULIS (Α.Γ. ΚΑΡΔΟΥΛΗΣ) (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.