Ανίχνευση αντισωμάτων έναντι του Mycoplasma gallisepticum και του Mycoplasma synoviae σε νεοσσούς και ορνίθια κρεοπαραγωγής

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society  | ΕΚΤ eJournals
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΑνίχνευση αντισωμάτων έναντι του Mycoplasma gallisepticum και του Mycoplasma synoviae σε νεοσσούς και ορνίθια κρεοπαραγωγής (EL)
Detection of antibodies against Mycoplasma gallisepticum and Mycoplasma synoviae in day-old broiler chicks and broilers (EN)

GEORGIADES (Γ.Κ. ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ), G. K.

Κατά τη δεκαετία του 1990, στην Κλινική Παθολογίας των πτηνών, εξετάστηκαν 882 οροί για την ανίχνευση αντισωμάτων έναντι του Mycoplasma gallisepticum (M.g.) και του Mycoplasma synoviâe (M.S.), που συνήθως εμπλέκονται στα αναπνευστικά νοσήματα των κρεοπαραγωγών ορνιθίων. Από τους ορούς αυτούς, οι 188 προέρχονταν από νεοσσούς ημέρας και οι 694 από κρεοπαραγωγά ορνίθια με αναπνευστικά προβλήματα. Η μέθοδος που εφαρμόστηκε ήταν η ταχεία οροσυγκόλληση σε πλάκα. Από τους ορούς των νεοσσών, 40 (ποσοστό 21,27%) ήταν θετικοί έναντι του M.g., ενώ 76 (ποσοστό 40,42%) έναντι του M.s. Από τους ορούς των κρεοπαραγωγών ορνιθίων, θετικοί έναντι του M.g. ήταν 133 (ποσοστό 19,16%), ενώ έναντι του M.s. 356 (ποσοστό 51,29%). Όπως φαίνεται από τα αποτελέσματα της μελέτης αυτής, η συχνότητα των θετικών ορών ως προς το M.s. είναι υψηλότερη σε σχέση με αυτή ως προς το M.g, τόσο στους νεοσσούς, όσο και στα κρεοπαραγωγά ορνίθια. Το γεγονός αυτό δείχνει και τη μεγαλύτερη σπουδαιότητα που παρουσιάζει το M.s. στην εμφάνιση των αναπνευστικών νοσημάτων στα πτηνά αυτά. (EL)
During the last decade, in die Clinic of Poultry Diseases, 882 sera were examined for the detection of antibodies against Mycoplasma gallisepticum (M.g.) and Mycoplasma synoviae (M.s.), which are usually involved in the respiratory diseases of broilers. Out of these sera, 188 derived from day-old broiler chicks and 694 from broilers with respiratory disease. Rapid serum agglutination test was used as diagnostic method. Among day-old broiler chick sera, 40 (21.27%) were M.g. positive, while 76 (40.42%) were M.s. positive. Among broiler sera, 133 (19.16%) were M.g. positive, while 356 (51.29%) were M.s. positive. The results of the present study show that the prevalence of the M.s. positive sera is significantly higher (P<0.001) than this of the M.g. positive sera, not only in day-old broiler chicks, but also in broilers, which indicates the greater importance of M.s. in the occurrence of respiratory disease in these birds. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

νεοσσοί (EL)
ορνίθια (EL)
Mycoplasma gallisepticum (EL)
synoviae (EL)
broilers (EN)
chicks (EN)
Mycoplasma gallisepticum (EN)
synoviae (EN)


Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society

Αγγλική γλώσσα

2018-01-31


Hellenic Veterinary Medical Society / Ελληνική Κτηνιατρική Εταιρεία (EN)

1792-2720
2585-3724
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society; Vol 53, No 1 (2002); 33-38 (EL)
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society; Vol 53, No 1 (2002); 33-38 (EN)

Copyright (c) 2018 GK GEORGIADES (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.