Οι ελεύθερες ρίζες οξυγόνου και το ενδιαφέρον τους στην κτηνιατρική

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society  | ΕΚΤ eJournals
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΟι ελεύθερες ρίζες οξυγόνου και το ενδιαφέρον τους στην κτηνιατρική (EL)
Oxygen free radicals and veterinary medicine (EN)

TSELEPIDIS (Σ. Θ. ΤΣΕΛΕΠΙΔΗΣ), S.

Οι ελεύθερες ρίζες οξυγόνου (OFRs) είναι ουσίες με ισχυρή κυτταροτοξική δράση και προέρχονται από άτομα ή ομάδες ατόμων που διαθέτουν ένα ή περισσότερα ασύζευκτα ηλεκτρόνια. Έχουν ως δυνητικούς στόχους διάφορα όργανα του οργανισμού. Τα τελευταία χρόνια έχουν ενοχοποιηθεί για ένα μεγάλο αριθμό νοσημάτων και συνδρόμων τόσο στην ιατρική του ανθρώπου όσο και την κτηνιατρική. Στην παρούσα εργασία αναπτύσσεται σε γενικές γραμμές η προέλευση, η βιολογία καθώς και ο βλαπτικός τρόπος δράσης των ελευθέρων ριζών οξυγόνου κατά την ισχαιμία και επαναιμάτωση των οργάνων. (EL)
Oxygen free radicals have a strong cytotoxic action due to single atoms or groups of atoms that have one or more unpaired electrons. Potentially they can cause damages to several organs of the body and the latest years they have been incriminated for a great number of diseases and many dyndroms in human medicine as well as in veterinary medicine. In the present paper it is presented in general the origin, the biology and the mode of action of oxygen free radicals on the under ischemia and reperfusion (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

ελεύθερες ρίζες οξυγόνου (EL)
επαναιμάτωση (EL)
ισχαιμία (EL)


Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society

Αγγλική γλώσσα

2018-01-31


Hellenic Veterinary Medical Society / Ελληνική Κτηνιατρική Εταιρεία (EN)

1792-2720
2585-3724
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society; Vol 52, No 2 (2001); 107-112 (EL)
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society; Vol 52, No 2 (2001); 107-112 (EN)

Copyright (c) 2018 S TSELEPIDIS (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.