Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society  | ΕΚΤ eJournals
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΗ βυθοσκόπηση στο σκύλο και τη γάτα (EL)
Ophthalmoscopy in dog and cat (EN)

LIAPIS (Ι. Κ. ΛΙΑΠΗΣ), I. Κ.

Η μέθοδος εξέτασης του βυθοΰ του οφθαλμού ονομάζεται βυθοσκόπηση. Ως εξεταστική μέθοδος, η βυθοσκόπηση στηρίζεται στις αρχές της ανάκλασης και της διάθλασης του φωτός. Στην πρώτη περίπτωση (ανάκλαση του φωτός) η βυθοσκόπηση είναι άμεση. Στη δεύτερη περίπτωση (ανάκλαση και διάθλαση του φωτός) η βυθοσκόπηση είναι έμμεση. Για την άμεση βυθοσκόπηση χρησιμοποιείται απλή φωτεινή πηγή ή καλύτερα ειδικό οφθαλμοσκόπιο. Η έμμεση γίνεται με τη βοήθεια ειδικής συσκευής και διαθλαστικού φακού. Κάθε μία από τις δυο μεθόδους παρουσιάζει πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα και είναι καλύτερα να συνδυάζονται μεταξύ τους. Η έμμεση βυθοσκόπηση δίνει μια ικανοποιητικής μεγέθυνσης γενική εικόνα του βυθού, ενώ στην άμεση η μεγέθυνση είναι μεγάλη αλλά το οπτικό πεδίο μικρό. (EL)
Ophthalmoscopy is the procedure for fundus examination. As an examining technique, ophthalmoscopy is based on the principles of reflection and refraction of the light. In the first case (reflection of the light) ophthalmoscopy is direct. In the second case (reflection and refraction of the light) ophthalmoscopy is indirect. For direct ophthalmoscopy a simple light source is used or better yet a special ophthalmoscope. The indirect technique is realised with the assistance of special equipment. Each one of the above mentionned methods has advantages and disadvantages and it's better having them coherent to one another. The indirect ophthalmoscopy gives a general view of the fundus and magnifies it satisfactorily, whereas direct ophthalmoscopy even though provokes better magnification, gives a smaller optical field. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

βυθοσκόπηση (EL)
γάτα (EL)
σκύλος (EL)
Ophthalmoscopy (EN)
cat (EN)
dog (EN)


Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society

Αγγλική γλώσσα

2018-01-31


Hellenic Veterinary Medical Society / Ελληνική Κτηνιατρική Εταιρεία (EN)

1792-2720
2585-3724
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society; Vol 52, No 3 (2001); 214-219 (EL)
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society; Vol 52, No 3 (2001); 214-219 (EN)

Copyright (c) 2018 IK LIAPIS (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.