Ευαισθησία της κυτταρολογικής εξέτασης δειγμάτων από την ακροποσθία και τον κόλπο για τη διάγνωση της λεϊσμανίωσης του σκύλου (Leishmania infantum)

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society  | ΕΚΤ eJournals
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΕυαισθησία της κυτταρολογικής εξέτασης δειγμάτων από την ακροποσθία και τον κόλπο για τη διάγνωση της λεϊσμανίωσης του σκύλου (Leishmania infantum) (EL)
Sensitivity of preputial and vaginal exfoliative cytological examination for diagnosis of canine leishmaniosis (Leishmania infantum) (EN)

CHATZIS (Μ.Κ. ΧΑΤΖΗΣ), M. K.
ATHANASIOU (Λ.Β. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ), L. V.
GOULETSOU (Π.Γ. ΓKΟΥΛΕΤΣΟΥ), P. G.
SARIDOMICHELAKIS (Μ.Ν. ΣΑΡΙΔΟΜΙΧΕΛΑΚΗΣ), M. N.

Σκοπός της μελέτης ήταν η εκτίμηση της ευαισθησίας της κυτταρολογικής εξέτασης από δείγματα από την ακροποσθία ή τον κόλπο για διάγνωση της λεϊσμανίωσης του σκύλου, καθώς προηγούμενες μελέτες έχουν δείξει την παρουσία αμαστιγωτών μορφών Leishmania infantum στο πέος και την ακροποσθία των αρσενικών, καθώς και στον κόλπο των θηλυκών σκύλων με λεϊσμανίωση. Η εξέταση αυτή θα μπορούσε να αντικαταστήσει την κυτταρολογική εξέταση των λεμφογαγγλίων, του σπλήνα και του μυελού των οστών που απαιτούν περισσότερο επεμβατική δειγματοληψία. Χρησιμοποιήθηκαν 20 αρσενικοί και 18 θηλυκοί σκύλοι με επιβεβαιωμένη λεϊσμανίωση. Από κάθε αρσενικό σκύλο εξετάστηκαν τρία κυτταρολογικά επιχρίσματα από υλικό από διαφορετικά σημεία της κοιλότητας της ακροποσθίας, ενώ από κάθε θηλυκό σκύλο εξετάστηκε ένα επίχρισμα από την πρόσθια μοίρα του κόλπου. Ύστερα από μικροσκοπική εξέταση σε μεγέθυνση 1.000× επί 20 min δεν διαπιστώθηκαν  αμαστιγωτές μορφές της Leishmania spp. σε κανένα από τα παραπάνω επιχρίσματα. Κατά συνέπεια, η κυτταρολογική εξέταση δειγμάτων από την ακροποσθία ή τον κόλπο δεν αποτελεί ευαίσθητη μέθοδο για τη διάγνωση της λεϊσμανίωσης του σκύλου. (EL)
Aim of the study was to examine sensitivity of preputial and vaginal exfoliative cytological examination as a noninvasive alternative to lymph node, spleen and bone marrow cytology, for detection of Leishmania infantum amastigotes in dogs with leishmaniosis, as, in previous studies, the protozoa have been observed in the penis and prepuce of male dogs and in the vagina of female dogs with leishmaniosis. In total, 20 male  and 18 female dogs with confirmed leishmaniosis were included inthe study. Three cytology smears were prepared from different sites of the preputial cavity of males and one smear was prepared from the anterior vagina of females. Leishmania amastigotes were not observed in these samples after microscopic examination for 20 min at 1,000× magnification. Therefore, preputial and vaginal exfoliative cytology is not recommended for routine diagnosis of canine leishmaniosis. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

ακροποσθία (EL)
μικροσκόπηση (EL)
κόλπος Leishmania infantum (EL)
σκύλος (EL)
Leishmania infantum (EN)
vagina (EN)
microscopy (EN)
prepuce (EN)
dog (EN)


Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society

Αγγλική γλώσσα

2017-12-20


Hellenic Veterinary Medical Society / Ελληνική Κτηνιατρική Εταιρεία (EN)

1792-2720
2585-3724
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society; Vol 65, No 1 (2014); 31-34 (EL)
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society; Vol 65, No 1 (2014); 31-34 (EN)

Copyright (c) 2017 L. V. ATHANASIOU (Λ.Β. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ), M. K. CHATZIS (Μ.Κ. ΧΑΤΖΗΣ), P. G. GOULETSOU (Π.Γ. ΓKΟΥΛΕΤΣΟΥ), M. N. SARIDOMICHELAKIS (Μ.Ν. ΣΑΡΙΔΟΜΙΧΕΛΑΚΗΣ) (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.