Βασικές αρχές της κυτταρολογικής εξέτασης του μυελού των οστών στο σκύλο και τη γάτα

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society  | ΕΚΤ eJournals
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΒασικές αρχές της κυτταρολογικής εξέτασης του μυελού των οστών στο σκύλο και τη γάτα (EL)
Practical bone marrow cytology in the dog and cat (EN)

MYLONAKIS (Μ.Ε. ΜΥΛΩΝΑΚΗΣ), M. E.
HATZIS (Α. ΧΑΤΖΗΣ), A.

Η κυτταρολογική εξέταση του μυελού των οστών (ΜΟ) αποτελεί ένα πρακτικό διαγνωστικό εργαλείο στην ιατρική του σκύλου και της γάτας, που επιτρέπει τη λεπτομερή μορφολογική εκτίμηση κυττάρων και μικροοργανισμών. Οι κυριότερες ενδείξεις για την κυτταρολογική εξέταση του ΜΟ περιλαμβάνουν τη διερεύνηση ασυνήθιστων κλινικών (π.χ. πυρετός, απώλεια σωματικού βάρους), αιματολογικών (π.χ. αναιμία, λευκοκυττάρωση) και βιοχημικών διαταραχών, τη διάγνωση και την κλινική σταδιοποίηση νεοπλασμάτων (π.χ. λέμφωμα, μαστοκύττωμα), τη διάγνωση σημαντικών λοιμωδών νοσημάτων όπως της λεϊσμανίωσης (Leishmania infantum) και της μονοκυτταρικής ερλιχίωσης (Ehrlichia canis) του σκύλου, καθώς και την εκτίμηση της παρακαταθήκης σιδήρου στο ΜΟ του σκύλου. Η παρακέντηση του ΜΟ είναι πολύ ασφαλής και ο απαιτούμενος εξοπλισμός ελάχιστα δαπανηρός, γεγονός που εξηγεί τη μεγαλύτερη συχνότητα με την οποία διενεργείται στην κλινική πράξη σε σχέση με την οστεομυελική βιοψία. Στην ανασκόπηση αυτή περιγράφονται οι τεχνικές λεπτομέρειες για την αξιόπιστη συλλογή ΜΟ και κυρίως τα συνήθη ανατομικά σημεία για τη δειγματοληψία, ο απαιτούμενος εξοπλισμός, η προετοιμασία του ζώου, η τεχνική αναρρόφησης του ΜΟ και η διαδικασία παρασκευής κυτταρολογικών επιχρισμάτων. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην περιγραφή του φυσιολογικού κυτταρικού πληθυσμού του ΜΟ στο σκύλο και στη γάτα, καθώς και στην οργανωμένη εξέταση και ερμηνεία των κυτταρολογικών ευρημάτων. Τέλος, παρουσιάζεται επιγραμματικά η σύγχρονη κυτταρολογική διάκριση των νεοπλασμάτων του ΜΟ στο σκύλο και στη γάτα. (EL)
In companion animal medicine, bone marrow (BM) aspiration cytology is a cost-effective diagnostic tool, which provides excellent morphological detail of cells and infectious agents. The major indications for BM aspiration include unexplained clinical manifestations (e.g., fever, body weight loss), persistent hematological or biochemical abnormalities (e.g., anemia, leukocytosis), diagnosis and/or staging of malignancies (e.g., lymphoma, mast-cell tumor), diagnosis of important infectious diseases such as leishmaniosis (Leishmania infantum) and canine monocytic ehrlichiosis (Ehrlichia canis) and evaluation of canine iron stores. Complications associated with BM aspiration are rare and the equipment and supplies required minimal, hence accounting for the popularity of this procedure in the clinical setting compared to BM core biopsy. This review focuses on the technical details pertaining to the collection of BM aspirate material, including the usual anatomic sites for sampling, the equipment required, the preparation of the animal, the aspiration technique and the BM material processing for good quality slide preparation. The description of the cellular population normally anticipated in the BM of the dog and cat and the systematic approach in evaluating and interpreting the BM cytological findings are also highlighted. In the last part of this review, the current classification guidelines for the canine and feline BM malignancies are briefly outlined. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

γάτα, κυτταρολογική εξέταση (EL)
μυελός των οστών (EL)
σκύλος (EL)
cat (EN)
Bone marrow (EN)
cytological evaluation (EN)
dog (EN)


Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society

Αγγλική γλώσσα

2017-12-21


Hellenic Veterinary Medical Society / Ελληνική Κτηνιατρική Εταιρεία (EN)

1792-2720
2585-3724
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society; Vol 65, No 3 (2014); 181-196 (EL)
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society; Vol 65, No 3 (2014); 181-196 (EN)

Copyright (c) 2017 M. E. MYLONAKIS (Μ.Ε. ΜΥΛΩΝΑΚΗΣ), A. HATZIS (Α. ΧΑΤΖΗΣ) (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.