Η διαγνωστική αξία των καρδιακών βιοχημικών δεικτών στην κτηνιατρική πράξη

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society  | ΕΚΤ eJournals
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΗ διαγνωστική αξία των καρδιακών βιοχημικών δεικτών στην κτηνιατρική πράξη (EL)
The diagnostic significance of cardiac biomarkers in veterinary medicine (EN)

POLIZOPOULOU (Ζ.Σ. ΠΟΛΥΖΟΠΟΥΛΟΥ), Z. S.

Η χρήση των καρδιακών βιοχημικών δεικτών εφαρμόζεται σε σημαντικό βαθμό στην κτηνιατρική των ζώων συντροφιάς, εφόσον έχει αποδειχθεί η σημασία τους στην γρήγορη, μη επεμβατική αξιολόγηση του σταδίου της καρδιακής ανεπάρκειας και της κλινικής διαβάθμισης των καρδιοπαθειών. Οι καρδιακοί βιοχημικοί δείκτες ταξινομούνται σε ομάδες με βάση το παθοφυσιολογικό υπόβαθρο των μεταβολών τους (εκφύλιση και νέκρωση καρδιακών μυϊκών ινών, αναδιαμόρφωση μυοκαρδίου, αιμοδυναμικές μεταβολές, συστηματική φλεγμονώδης αντίδραση, νευροορμονικός έλεγχος). Παρά το σημαντικό αριθμό των ερευνητικών μελετών που αφορούσαν πολλές από τις ουσίες αυτές, τελικά ο αριθμός των καρδιακών βιοχημικών δεικτών που απέκτησε κλινική εφαρμογή στην καθημερινή πράξη είναι μικρός και περιλαμβάνει τις καρδιακές τροπονίνες (Ι και Τ) και τα νατριουρητικά πεπτίδια των κόλπων και του εγκεφάλου. Στη βιβλιογραφική αυτή ανασκόπηση αναφέρονται η κλινική σημασία, οι εφαρμογές των καρδιακών βιοχημικών δεικτών στην κτηνιατρική πράξη και η συμβολή τους στη διαγνωστική διερεύνηση των καρδιοπαθειών. (EL)
Cardiac biomarkers are a group of proteins that have been extensively studied in human and veterinary medicine during the past decades, regarding their diagnostic and prognostic importance in heart disease. Moreover, cardiac biomarkers have been evaluated for their efficacy in the assessment of clinical staging of heart disease, risk stratification of patients, selection of therapeutic regimens and prognosis of cases. Cardiac biomarkers are broadly classified, according to their role in the pathophysiology of heart failure, into markers of myocardial injury (cardiac troponins, creatine kinase MB isoenzyme), myocyte stress (natriuretic peptides), inflammation (acute phase proteins), cardiac remodelling (matrix metalloproteinases), neurohormonal and endothelial dysfunction (endothelin, aldosterone, rennin, norepinephrine). It is unlikely that all of the aforementioned biomarkers will eventually be applied in clinical practice. Nevertheless, some of them (cardiac troponins, natriuretic peptides) have already been available commercially and established as part of the diagnostic investigation in heart disease. This review article focuses on the role of both established and potential cardiac biomarkers in veterinary medicine. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

καρδιακή νόσος (EL)
γάτα (EL)
Βιοχημικοί δείκτες (EL)
σκύλος (EL)
Cardiac biomarkers (EN)
heart disease (EN)
cat (EN)
dog (EN)


Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society

Αγγλική γλώσσα

2017-12-21


Hellenic Veterinary Medical Society / Ελληνική Κτηνιατρική Εταιρεία (EN)

1792-2720
2585-3724
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society; Vol 65, No 3 (2014); 205-214 (EL)
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society; Vol 65, No 3 (2014); 205-214 (EN)

Copyright (c) 2017 Z. S. POLIZOPOULOU (Ζ.Σ. ΠΟΛΥΖΟΠΟΥΛΟΥ) (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.