Δραστηριότητες παραοξονάσης και οξειδωτική κατάσταση κατά τη διάρκεια της όψιμης εγκυμοσύνης και μετά τον τοκετό σε γαλακτοπαραγωγές αγελάδες με και χωρίς κατακράτηση του πλακούντα

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society  | ΕΚΤ eJournals
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΔραστηριότητες παραοξονάσης και οξειδωτική κατάσταση κατά τη διάρκεια της όψιμης εγκυμοσύνης και μετά τον τοκετό σε γαλακτοπαραγωγές αγελάδες με και χωρίς κατακράτηση του πλακούντα (EL)
Paraoxonase activities and oxidative status during late pregnancy and postpartum period in dairy cattle with and without retained fetal membrane (EN)

DURAK, M.
ERCAN, N.
YOKUS, B.

ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ (EL)
The aim of this study was to evaluate serum paraoxonase 1 (PON1) activities, total antioxidant capacity (TAC), total peroxidation (TPX), oxidative stress index (OSI) and their associations with Retained fetal membrane (RFM) in late pregnancy and postpartum period. Possible relationships have been investigated between these markers and other relevant blood parameters also. Totally 266 pregnant cows were included in this study. Samples were taken in during late pregnancy and postpartum periods. The cows were divided into two groups after giving birth as RFM and Non-Retained fetal membrane (NRFM). The TAC, TPX and OSI values were not different in RFM compared to NRFM in both periods. The PON1 activities of RFM group in both periods were lower than those of the NRFM, however; these variations were not statistically significant. PON1 activities was statistically higher in the late pregnancy both RFM and NRFM groups than postpartum. This observation point out oxidative stress could not relate to pathogenesis of RFM. The PON1 activity was increased physiologically in pregnant cows, and more information is needed to determine whether PON1 may be used to identify cows at high risk of developing RFM. Decreasing serum urea/creatinine ratio, globulin and total protein concentration and increasing albumin/globulin ratio might be a parameter to contributing use in diagnosis of RFM. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

καθυστερημένη εγκυμοσύνη (EL)
κατακράτηση πλακούντα (EL)
Paraoxonase (EL)
Γαλακτοπαραγωγές αγελάδες (EL)
όψιμη (EL)
Dairy cattle (EN)
Retained fetal membrane (EN)
Paraoxonase (EN)
Late pregnancy (EN)
Postpartum (EN)


Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society

Αγγλική γλώσσα

2018-01-29


Hellenic Veterinary Medical Society / Ελληνική Κτηνιατρική Εταιρεία (EN)

1792-2720
2585-3724
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society; Vol 68, No 1 (2017); 45-50 (EL)
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society; Vol 68, No 1 (2017); 45-50 (EN)

Copyright (c) 2018 MH DURAK, B YOKUS, N ERCAN (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.