Προφίλ αντιμικροβιακής αντοχής και γονίδια αντοχής των ειδών Vibrio που απομονώθηκαν από την γιγάντια γαρίδα γλυκού νερού (Macrobrachium rosenbergii) που εκτρέφεται στο Ιράν

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society  | ΕΚΤ eJournals
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΠροφίλ αντιμικροβιακής αντοχής και γονίδια αντοχής των ειδών Vibrio που απομονώθηκαν από την γιγάντια γαρίδα γλυκού νερού (Macrobrachium rosenbergii) που εκτρέφεται στο Ιράν (EL)
Antimicrobial resistance profile and resistance genes of Vibrio species isolated from giant freshwater prawn (Macrobrachium rosenbergii) raised in Iran (EN)

SHAKERIAN, A.
BARTON, M. D.
AKINBOWALE, O. L.
KHAMESIPOUR, F.

ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ (EL)
Because of raising of large-scale high density prawn aquaculture techniques, production of this prawn worldwide is facing a serious threat from fatal diseases caused by nodaviruses and bacteria, particularly from the Vibrio species. The development of antibiotic resistance by Vibrio represents a potential threat to human health by exchange of resistant genes to human pathogens through food chain. This study aimed to determine antibiotic resistance profile of Vibrio isolates from giant fresh water Prawns (Macrobrachium rosenbergii) raised in Iran and to detect some antibiotic resistance genes in the isolates. A total of fifty giant fresh water prawns were processed for isolation of Vibrio species during February 2015 to August 2015. Identification of Vibrio isolates was done following standard biochemical methods. Phenotypic resistance of the isolates as determined by agar dilution method while polymerase chain reaction (PCR) method was used to detect the presence of erm, tetS, strA and sul2 genes in the isolates. Out of 50 prawns, 31 (62%) isolates of Vibrio spp. were reported, of which 20 (40%) were identified as V. parahaemolyticus, 10 (20%) were V. vulnificus and 1 (2%) were V. cholera. Over 90% of the tested strains showed susceptibility to SXT, AZM and NIT. In addition, strA and tetS genes were detected in all isolated Vibrio species. StrA gene was identified in 6 V. parahaemolyticus strains and also ermB and sul2 genes were not present in the isolate of V. cholera. The occurrence of multidrug resistance strains in the environment could be an indication of excessive usage of antibiotics in agriculture and aquaculture fields. This study has shown that giant freshwater prawns raised in Iran habour multidrug resistant Vibrio species. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

γονίδια (EL)
αντιμικροβιακή ευαισθησία (EL)
είδη Vibrio (EL)
γιγάντια γαρίδα γλυκού νερού (EL)
Αντιμικροβιακή αντοχή (EL)
Macrobrachium rosenbergii (EL)
Vibrio species (EN)
antimicrobial susceptibility (EN)
giant freshwater prawns (EN)
Macrobrachium rosenbergii (EN)
antibiotic resistance genes (EN)


Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society

Αγγλική γλώσσα

2018-01-29


Hellenic Veterinary Medical Society / Ελληνική Κτηνιατρική Εταιρεία (EN)

1792-2720
2585-3724
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society; Vol 68, No 1 (2017); 79-88 (EL)
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society; Vol 68, No 1 (2017); 79-88 (EN)

Copyright (c) 2018 A SHAKERIAN, MD BARTON, OL AKINBOWALE, F KHAMESIPOUR (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.