Εκτίμηση της δράσης της τραμαδόλης στην αναλγησία και στην κινητικότα σε δύο διαφορετικά είδη εργαστηριακών μυών

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society  | ΕΚΤ eJournals
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΕκτίμηση της δράσης της τραμαδόλης στην αναλγησία και στην κινητικότα σε δύο διαφορετικά είδη εργαστηριακών μυών (EL)
Evaluation of the effects of tramadol on analgesic response and locomotor activity on two different strains of laboratory mice (EN)

VOYIATZAKI, CHRYSA
BALAFAS, EVANGELOS
ALEXAKOS, PAVLOS
SYMEON, IRENE
POLISSIDIS, ALEXIA
KOSTOMITSOPOULOS, NIKOLAOS
STASINOPOULOU, MARIANNA

Η αναλγησία αποτελεί θέμα ιδιαίτερης σημασίας για τα ζώα εργαστηρίου τα οποία πρόκειται να υποβληθούν σε επώδυνους πειραματισμούς. Η επιλογή ενός αναλγητικού παράγοντα εξαρτάται μεταξύ των άλλων και από το μέγεθος και τη διάρκεια του επώδυνου ερεθίσματος αλλά και από την αποτελεσματικότητά του στον συγκεκριμένο οργανισμό. Η τραμαδόλη συμπεριλαμβανομένου του περιεγχειρητικού πόνου αποτελεί ένα γνωστό συνθετικό οπιοειδές αναλγητικό που χρησιμοποιείται τόσο για τον οξύ όσο και για τον χρόνιο πόνο. Σκοπός της μελέτης ήταν η εκτίμηση της αποτελεσματικότητας του συγκεκριμένου αναλγητικού σε δύο διαφορετικά είδη εργαστηριακών μυών μετά από ενδοπεριτοναϊκή χορήγηση. Τα ζώα που χρησιμοποιήθηκαν ήταν αρσενικά, ηλικίας 11-13 εβδομάδων, των φυλών C57BL/6J (n=39) και BALB/cJ (n=38). Τα ζώα χωρίστηκαν τυχαία σε ομάδες στις οποίες χορηγήθηκαν είτε φυσιολογικός ορός, είτε τραμαδόλη 10 mg/kg ή τραμαδόλη 40 mg/kg. Η αναλγησία μελετήθηκε με την υποβολή των ζώων στη δοκιμή της θερμαινόμενης πλάκας, για 30 και 60 λεπτά μετά τη χορήγηση της τραμαδόλης. Προκειμένου για τη δοκιμασία της θερμαινόμενης πλάκας, τα ζώα της φυλής BALB/cJ στα οποία χορηγήθηκε τραμαδόλη στη δοσολογία των 40 mg/kg εμφάνισαν καλύτερο επίπεδο αναλγησίας από τα αντίστοιχα ζώα της φυλής C57BL/6J. Η κινητικότητα των ζώων μελετήθηκε με τη δοκιμή ανοικτού πεδίου. Τα ζώα της φυλής BALB/cJ παρουσίασαν δοσοεξαρτώμενη μείωση της κινητικότητάς τους, ενώ τα ζώα της φυλής C57BL/6J παρουσίασαν έντονη υπερκινητικότητα στη δόση των 40 mg/kg τραμαδόλης. Συμπερασματικά χορήγηση τραμαδόλης στη δόση των 10 mg/kg δεν έχει καμμία επίδραση στο επίπεδο αναλγησίας για τα ζώα και των δύο φυλών. Προκειμένου για τη δόση των 40 mg/kg τραμαδόλης αυτή φαίνεται να έχει καλά αποτελέσματα για τα ζώα της φυλής BALB/cJ, ενώ για τα ζώα της φυλής C57BL/6J δεν θεωρείται κατάλληλη λόγω της προκαλούμενης υπερκινητικότητας στη δοκιμή ανοικτού πεδίου. Θα πρέπει να επισημανθεί ότι κατά τη διαδικασία επιλογής της τραμαδόλης ως αναλγητικού παράγοντα θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη όχι μόνο η δοσολογία αλλά και η φυλή του ζώου στο οποίο αυτή θα χορηγηθεί. (EL)
Analgesia of laboratory animals consists an important component in experimental studies where painful stimuli or procedures may take place. When choosing analgesics, the severity of pain along with the response to medication is among the factors that determine the choice of agent. Tramadol is a known synthetic opioid analgesic used to treat main acute or chronic pain including perioperative pain. The purpose of this study was to evaluate the analgesic response as well as the effect on locomotor activity in two different strains of mice after the intraperitoneal (i.p.) administration of tramadol. Subjects were 11-13 week-old male C57BL/6J (n=39) and BALB/cJ (n=38) mice, randomly assigned to receive either saline, tramadol 10 mg/kg or tramadol 40 mg/kg. Analgesia was measured using the hot-plate test, 30 or 60 minutes after drug administration while the open field test was used in order to assess locomotor activity. Both strains exhibited a significant increase of hot-plate latencies after administration of tramadol 40 mg/kg while the same dose induced significantly greater analgesia in BALB/cJ as compared with the C57BL/6J mice. BALB/cJ mice presented a dose-dependent decrease in locomotor activity following tramadol administration whereas C57BL/6J mice receiving 40 mg/kg tramadol showed hyperactivity. In conclusion, the lower dose of tramadol (10 mg/kg) has insufficient antinociceptive effects on acute thermal pain for both strains. The highest dose of tramadol used in this study (40 mg/kg) was greater than the one required for BALB/cJ mice, as they were under sedation for at least 60 minutes after drug administration. The same dose of tramadol appeared to be effective on C57BL/6J tramamice as latency times on the hot plate were significantly increased. Despite this fact, it is not a suitable choice as an analgesic, especially postoperatively, as it causes hyperactivity to this strain. Special concern should be given to the fact that tramadol’s analgesic and behavioral effects depend not only on its dosage, but also on the strain in which it is administered. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

analgesia (EL)
tramadol (EL)
locomotor activity (EL)
mice (EL)
analgesia (EN)
tramadol (EN)
locomotor activity (EN)
mice (EN)


Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society

Αγγλική γλώσσα

2018-01-29


Hellenic Veterinary Medical Society / Ελληνική Κτηνιατρική Εταιρεία (EN)

1792-2720
2585-3724
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society; Vol 68, No 1 (2017); 89-96 (EL)
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society; Vol 68, No 1 (2017); 89-96 (EN)

Copyright (c) 2018 I IRENE SYMEON, A POLISSIDIS, E BALAFAS, M STASINOPOULOU, P ALEXAKOS, Ch. VOYIATZAKI, N KOSTOMITSOPOULOS (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.